Rajd Maluchów (1979-2011) Prudnik-Chocim

Łyk historii Rajdu Maluchów

Inicjatorem organizacji imprezy dla dzieci, w ramach działalności PTTK Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku, było małżeństwo działaczy tegoż oddziału Elżbieta i Zbigniew Zagłoba-Zygler. To oni w dniu 14 października 1979 r. poprowadzili I Rajd Przedszkolaków na trasie Prudnik - Chocim. Organizatorem jego była Komisja Turystyki Pieszej Oddziału PTTK Sudetów Wschodnich w Prudniku, przy pomocy Ośrodka Sportu, Turystyki i Wypoczynku oraz Wydziału Oświaty i Straży Pożarnej. Pierwszy Rajd odbył się na terenach Stadniny Koni z metą na "górce" - Zajęczej Kępie. Udział w nim wzięło 123 dzieci i 86 opiekunów. Na "górce" odbyło się ognisko i konkursy z nagrodami (biegi z balonami, karmienie dorosłych przez dzieci, przeciąganie liny itp.) oraz pokazy psów milicyjnych. Straż Pożarna poza pokazami serwowała dzieciom grochówkę przygotowaną przez prudnickie przedszkola.

II Rajd nazwano już "Rajdem Maluchów” i od tego czasu odbywa się w okolicach dnia 1 czerwca. Meta pierwszych sześciu rajdów umiejscowiona była na Zajęczej Górce, a od roku 1985 tj. od VII Rajdu na hipodromie Stadniny Koni w Chocimiu u podnóża Gór Opawskich, z tym że na VII i X Rajdzie całość imprezy z powodu ulewnego deszczu odbyła się w ujeżdżalni.

Do 32. Rajdu Maluchów na starcie dzieci otrzymywały paczki ze słodyczami i słynną plakietką rajdową, na której królowały postaci z dziecięcych bajek (corocznie inna). Start rajdu odbywa się w miejskim parku za wyjątkiem jubileuszowych rajdów które mają swój początek na prudnickim rynku. W czasie marszu dzieciom przygrywa orkiestra dęta Prudnickiego Ośrodka Kultury oraz grający członkowie PTTK z Prudnika. Od XXII rajdu, tj. 2001 r. przez kilka kolejnych lat, po drodze, kiedy rajd odbywał się w niedzielę, kto chciał, mógł uczestniczyć w mszy św. polowej na Kaplicznej Górze. Po pokonaniu trasy na dzieci na mecie rajdu czekają upominki (napoje, lody, maskotki) i wspaniała zabawa w konkursach z nagrodami: m.in. na najmłodszego uczestnika (wygrywają dzieci kilkudniowe 6-10 dniowe!), najładniejsze bajkowe przebranie, na turystę, który przybył z najdalszej miejscowości (np. wygrywały dzieci z USA, Niemiec, Norwegii, Australii), na urodzonego w dniu organizacji rajdu, na hasła rajdowe, hasła sponsorów oraz uroczyste wręczenie odznak „Siedmiomilowe Buty”. Corocznie też dla dzieci są organizowane pokazy karateków, straży pożarnej, psów policyjnych, nadleśnictwa, służby zdrowia oraz występy dziecięcych zespołów artystycznych. Dodatkowo za darmo dzieci zjeżdżają z dmuchanych zamków, wdrapują się na sztuczną ścianę wspinaczkowa, wspinaczka na słup, Bangi, przejażdżki konno i bryczkami, udział w zawodach siłaczy i modeli latających, malowanie twarzy, punkty sprawnościowe, itp. Podczas imprezy promuje się PTTK jako organizacja i oddział, zachęca do zapisów i udziału w kolejnych imprezach, zdobywania odznak.

Tradycyjna trasa Rajdu przebiega z Prudnika (skrzyżowanie Parku Miejskiego z ul. Dąbrowskiego - promenadą wzdłuż parku nazwaną przed kilku laty Aleją Rajdu Maluchów - fragmentem Szlaku Historycznego Lasów Królewskiego Miasta Prudnika z Kapliczną Górą - zakończenie w Chocimiu (Stadnina Koni).
Kierownikiem pierwszych rajdów jak wspomniałem była Elżbieta Zagłoba-Zygler, następnych do 1994 r. - Zbigniew Zagłoba-Zygler, a od 1994 r. - Józef Michalczewski.

Obecnie jest to impreza masowa, w której biorą również udział dzieci z Czech, Niemiec, Dani i Szwecji, a nawet z Australii. Jednym z głównych współorganizatorów jest Prudnicki Ośrodek Kultury w Prudniku, na czele z jego dyrektorem Ryszardem Grajkiem oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Prudniku przy wydatnym wsparciu Gminy Prudnik, Starostwa Prudnickiego, Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Gminnej Komisji Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kilkakrotnie rajd otrzymał wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach projektów składanych do Euroregionu Pradziad.

Dla ciekawości podaję kilka danych statystycznych (w nawiasach dzieci, które się zapisały i otrzymały paczkę – do tego należy wliczyć dorosłych, którzy im towarzyszą: rodzice, dziadkowie, ciocie, itp.): 
w I Rajdzie 14.10.1979 wzięło udział 123 dzieci
w V 29.05.1983 - 300 
w X 29.05.1988 - 440 
w XV 5.06.1994 - 602 
w XX 6.06.1998 - 876 
w XXV 30.05.2004 - 1316 
w XXX 29.05.2009 - 1700 wszystkich uczestników było ok. 5.000 osób!
W organizację Rajdu corocznie zaangażowanych jest ponad 100 działaczy z Prudnika.

Informacje o kolejnej edycji znajdziesz na stronie Oddziału!

Galeria plakietek rajdowych

Materiały przygotował i udostępnił Franciszek Dendewicz
Oddział PTTK Sudetów Wschodnich w Prudniku

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane