Nasi Przyjaciele

Oddziały

  • Oddział "Świętokrzyski" PTTK w Kielcach, organizator bezpośredni Finału Centralnego OMTTK 2010 >> http://www.pttkkielce.pl/
  • Oddział Miejski PTTK w Toruniu im. Mariana Sydowa, organizator bezpośredni Centralnego Zlotu Laureatów Konkursu "Poznajemy Ojcowiznę" 2010 >> http://www.pttk.torun.pl/
  • Oddział PTTK w Legnicy, organizator Konkursów Krasomówczych Dzieci Szkół Podstawowych i Młodzieży Szkół Gimnazjalnych >> http://www.infolegnica.pl/

Kluby i Koła

 

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane