Z kart historii, składy Rady Programowej ds Młodzieży Szkolnej XIV-XVI kadencji ZG PTTK

Szanując historię i zasługi poprzedników, działaczy zajmujących się turystyką i krajoznawstwem dzieci i młodzieży, prezentujemy składy osobowe Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK, w poszczególnych kadencjach władz naczelnych PTTK:

  • XIV działającej w latach 1997 - 2001
  • XV działającej w latach 2001 - 2005
  • XVI działającej w latach 2005 - 2009

Składy Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej

XIV kadencja ZG PTTK, lata 1997 – 2001

W XIV kadencji w skład Rady wchodziło 15 osób, byli to:

Skład osobowy podano według schematu: Imię i Nazwisko, miejscowość, pełniona funkcja, informacja kogo reprezentuje.

Jerzy Kwaczyński (Żyrardów) – Przewodniczący, Oddział PTTK, ZG PTSM, Liga Morska i Rzeczna
Marek Boguszewski (Warszawa) – Wiceprzewodniczący, Biuro ZG PTTK
Zdzisław Gasz (Jelenia Góra) – Wiceprzewodniczący, ZG PTSM, Kuratorium Oświaty
Helena Cieślak (Włocławek) – Sekretarz, Oddział PTTK, Oddział PTSM
Halina Drabik-Ziegler (Warszawa) – członek, Biuro ZG PTTK
Marian Dzimira (Przemyśl) – członek, ZG PTSM, Oddział PTTK
Jadwiga Korzeniewska (Gdańsk) – członek, ZG PTTK
Zbigniew Kozłowski (Warszawa) – członek, Organizator Konkursów Krasomówczych
Jan Krzysztoń (Szczecin) – członek, Pracownia Krajoznawcza PTTK
Witolda Kuper (Warszawa) – członek, Redakcja "Poznaj Swój Kraj
Marian Kurzyna (Biłgoraj) – członek, ZG PTSM, Oddział PTTK
Mirosław Ratajski (Piotrków Trybunalski) – członek, ZG PTTK, Oddział PTTK
Zbigniew Szmidt (Poznań) – członek, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Poznań
Lech Tota (Częstochowa) – członek, Pracownia Krajoznawcza PTTK
Marek Więckowski (Warszawa) – członek, Uniwersytet Warszawski

XV kadencja ZG PTTK, lata 2001-2005

W XV kadencji w skład Rady wchodziło 15 osób, byli to:

Skład osobowy podano według schematu: Imię i Nazwisko, miejscowość, pełniona funkcja, informacja kogo reprezentuje.

Roman Bargieł (Katowice) - Przewodniczący, Prezydium ZG PTTK, Oddział "Górnośląski" PTTK
Marek Boguszewski (Warszawa) – Wiceprzewodniczący, Biuro ZG PTTK - do stycznia 2005
Jerzy Kwaczyński (Żyrardów) – Wiceprzewodniczący, Oddział PTTK Żyrardów, ZG PTSM, ZG Ligi Morskiej i Rzecznej
Katarzyna Knapska (Warszawa) – sekretarz, Oddział PTTK Żyrardów
Marian Dzimira (Przeworsk) – członek, ZG PTSM, Oddział PTTK Przeworsk
Zbigniew Kozłowski (Warszawa) - członek, Juror Konkursów Krasomówczych
Witolda Kuper (Warszawa) - członek, Redakcja "Poznaj Swój Kraj"
Marian Kurzyna (Biłgoraj)- członek, ZG PTSM, Oddział PTTK Biłgoraj
Łukasz Machniak (Przeworsk)- członek, Oddział PTTK Przeworsk - od stycznia 2005
Janusz Mazurek (Przeworsk)- członek, Oddział PTTK Przeworsk
Henryk Miłoszewski (Toruń) - członek, ZG PTTK, Oddział PTTK Toruń
Paweł Mordal (Szamotuły) - członek, ZG PTTK, Oddział PTTK Szamotuły
Mirosław Ratajski (Piotrków Trybunalski) - członek, Oddział PTTK Piotrków Trybunalski
Jolanta Śledzińska (Zduńska Wola) - członek, ZG PTTK, Oddział PTTK Zduńska Wola
Lech Tota (Częstochowa) - członek, Pracownia Krajoznawcza PTTK
Paweł Zań (Biłgoraj) - członek, Oddział PTTK Biłgoraj

(w styczniu 2005 roku z powodów osobistych rezygnację z pracy w Radzie złożył Kol. Marek Boguszewski. Na jego miejsce dokoptowany został Kol. Łukasz Machniak. Funkcję wiceprzewodniczącego od stycznia 2005 objął Kol. Paweł Zań)

 

XVI kadencja ZG PTTK, lata 2005 - 2009

W XVI kadencji w skład Rady wchodziło 9 osób, byli to:

Skład osobowy podano według schematu: Imię i Nazwisko, miejscowość, pełniona funkcja.

Henryk Miłoszewski (Toruń) – przewodniczący
Paweł Zań (Biłgoraj) – wiceprzewodniczący
Paweł Mordal (Szamotuły) – sekretarz

Marian Dzimira (Przeworsk) - członek
Dariusz Fijałkowski (Kraków) - członek
Jerzy Kwaczyński (Żyrardów) - członek
Piotr Niewiadomski (Zduńska Wola) - członek
Łukasz Machniak (Przeworsk) - członek
Lech Tota (Częstochowa) - członek

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane