Zasady zamieszczania tekstów na stronie www.mlodziez.pttk.pl

1.Przepisy ogólne
1.1 Autorami tekstów w ramach strony www.mlodziez.pttk.pl (zwanej dalej "serwisem") mogą być turyści niezależnie od wieku.
1.2 Dzieci i młodzież publikują swoje artykuły, relacje na forum internetowym lub w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu serwisu. Zaleca się, aby teksty artykułów były recenzowane przez opiekunów SKKT lub innych nauczycieli, pracujących z uczniem.
1.3 Redakcja zastrzega sobie możliwość publikacji szczególnie wartościowych artykułów w innych działach serwisu niż zalecany przez autora.
1.4 W przypadku chęci wykorzystania artykułu np. do publikacji zwartej, zostaną poczynione odpowiednie ustalenia z autorem tekstu.

2. Tematyka artykułów
2.1 W serwisie zamieszczać można artykuły obejmujące tematykę:
- turystyka dzieci i młodzieży szkolnej
- wychowawcze aspekty turystyki i krajoznawstwa
- scenariusze zajęć związanych z turystyką, krajoznawstwem
- relacje z imprez przeznaczonych dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem imprez organizowanych przez PTTK,
- informacyjną w związku z ważnymi wydarzeniami turystycznymi, targami, spotkaniami, prelekcjami itp.
- zajęć edukacyjnych w zakresie edukacji: przyrodniczej, ekologicznej, prozdrowotnej, historycznej odbywającej się podczas wycieczek, rajdów, zlotów i in.
- wymiany doświadczeń pomiędzy młodzieżą oraz opiekunami SKKT, nauczycielami.
2.2. Artykuły mogą także dotyczyć innych wątków i treści związanych jednak z szeroko pojęta edukacją, turystyką i krajoznawstwem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Szczegóły dotyczące zamieszczania artykułów:
3.1 Autorzy tekstów przekazują materiał (tekst i zdjęcia) nieodpłatnie. Serwis powstaje społecznie, żaden z redaktorów nie ponosi korzyści materialnych z faktu jego prowadzenia.
3.2 Artykuły publikowane są w serwisie po wcześniejszej akceptacji przez redaktorów.
3.3 Redakcja zastrzega sobie prawo przeredagowania artykułu, zmiany tytułu, itp.
3.4 Publikacja materiału następuje do 14 dni od jego otrzymania. O fakcie publikacji autor zostanie powiadomiony za pomocą korespondencji elektronicznej, na podany adres zwrotny.
3.5 Tekst artykułu należy przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , w plikach .doc lub .rtf. W przypadku nadsyłania zdjęć, powinny być one nadesłane oddzielnie. W tekście należy zaznaczyć jedynie miejsce poszczególnych fotografii: np. poprzez umiejscowienie zapisu: /Fot. 1/.
3.6 Nadesłane teksty publikowane są jako artykuły w serwisie lub jako pliki PDF.
3.7 Przesyłany artykuł, relacja powinny zawierać następujące informacje:
Autora (Imię i Nazwisko)
Oddział PTTK (jeśli jest członkiem PTTK, podać funkcje społeczną jeśli takową pełni), SKKT (podać nazwę, stronę internetową), można zamieścić informacje o wykonywanym zawodzie, podać nazwę placówki oświatowej, w przypadku uczniów i nauczycieli.
Zaleca się zamieścić krótką (4-6 zdań informacje) o autorze. Dołączana ona będzie pod artykułem oraz w dziale "O stronie", w artykule poświęconym autorom artykułów w serwisie.
3.8 Dla potrzeb redakcji należy podać adres kontaktowy poczty elektronicznej i numer telefon w celu poinformowania o przyjęciu i publikacji materiału.
3.9 Autor zamieścić może krótkie streszczenie artykułu, wyświetlane ono będzie w spisie artykułów.
3.10 Moment przesłania do redakcji materiału, artykułu, relacji itp. uznawany jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 50 poz. 580) na potrzeby serwisu.
3.11 Artykuły, po zaakceptowaniu przez redakcje, publikowane są pod imieniem i nazwiskiem autora przesyłającego materiał z zachowaniem praw autorskich. Na prośbę autora, teksty mogą być publikowane pod pseudonimem.
3.12 Autor publikacji ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść publikacji oraz za naruszenie praw autorskich znajdujących się w niej treści i elementów (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
3.13 Redakcja może na prośbę autora tekstu wydać poświadczenie zamieszczenia publikacji w serwisie.
3.14 Autor publikacji wyraża także zgodę na dalsze rozpowszechnianie publikacji w formie elektronicznej (np. przez umieszczenie na płycie i/lub w materiałach szkoleniowych, biuletynie i in.). Autor o dalszym publikowaniu materiałów nadesłanych informowany jest za pomocą przekazanych danych kontaktowych.
3.15 W przypadku naruszenia praw autorskich w nadesłanym tekście, redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia publikacji z serwisu.

Redakcja serwisu www.mlodziez.pttk.pl

Komentarz w tym Artykule
Musisz Zalogować się lub Zarejestrować aby wziąć udział w tej dyskusji.

Do tego forum nie masz dostępu

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane