Kim są autorzy?

Franciszek Dendewicz, z wykształcenia nauczyciel historii, prowadzi zajęcia ze społeczeństwa, obecnie pełni funkcje dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szybowicach.  Najczęściej spotkać go można na turystycznych szlakach woj. opolskiego. W PTTK od 2000 roku, choć już w 1979 brał udział w Rajdzie Maluchów organizowanym w Prudniku. Lubi chodzić, co roku organizuje biwaki SKKT PTTK Oddziału Sudety Wschodnie w Prudniku. Jest m.in. Instruktorem Krajoznawstwa Regionu. Opiekuje się SKKT „Tuptusie” z Szybowic (laureat Ogólnopolskiego Konkursu na „Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny”). Opiekun laureatów etapu centralnego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” oraz finalistów OMTTK PTTK. Na stronie mlodziez.pttk.pl publikuje artykuły ujmując krótko związane z „metodyką SKKT PTTK”

Teresa Fierkowicz, nauczyciel Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju, z 25 letnim stażem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Poszukuje krzyży pokutnych, obiektów sakralnych oraz wizerunków Jana Nepomucena gromadząc bogatą dokumentację fotograficzną przydatną w pracy i podczas zajęć turystyczno-krajoznawczych.
Posiada uprawnienia przewodnika i przodownika turystyki górskiej na obszar Sudetów oraz kwalifikacje do prowadzenia obozów wędrownych i pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
Od 2002 opiekun wielopoziomowego SKKT PTTK „Świeradowskie Orły” dwukrotnego laureata Ogólnopolskiego Konkursu „Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny”, a od 2010r. wychowawca autorskiej kl. I, która poprzez systematyczną edukację poznaje swój region, swoją małą Ojczyznę, zdobywa swoje pierwsze szczyty i odznaki.
Na stronie mlodziez.pttk.pl publikuje artykuły związane z osiągnięciami i działalnością SKKT PTTK „Świeradowskie Orły”

Paweł Idzik, w PTTK od roku 2005, działa spontanicznie i aktywnie. Przez pierwsze lata działałem w Jeleniej Górze, ale w Lwówku Śląskim działali moi rówieśnicy czyli trzydziestolatkowie i tak przeniosłem się do Oddziału w Lwówku Śląskim, gdzie pełnię funkcję skarbnika Zarządu Oddziału. Dodatkowo działam w szkole we Wleniu, gdzie mieszkam i staram się prowadzić szkolne koło PTTK. Do tej pory najaktywniej udzielałem się w turystycznych imprezach na orientację (Przodownik InO nr 629), uzyskałem również uprawnienia znakarza szlaków nizinnych nr 909, Instruktora Ochrony Przyrody, oraz Przodownika Turystyki Górskiej na Sudety. Aktualnie działam w KOP ZG pełniąc funkcję sekretarza i staram się o uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa.
Na stronie mlodziez.pttk.pl publikuje artykuły o różnorodnej tematyce m.in. skierowane do opiekunów SKKT, związane z OMTTK, krajoznawstwem i in.

Marcin Klemenski, urodził się w 1992 roku w Lesznie, od 2003 roku członek SKKT-PTTK "Łaziki" przy O/PTTK w Kościanie. Wielokrotny uczestnik OMTTK i OWRP. Pasjonuje się historią i turystyką, uwielbia zwiedzać zabytki. Zdobywa liczne odznaki turystyki kwalifikowanej i krajoznawcze. W 2009 roku zdobył uprawnienia Młodzieżowego Przodownika Turystyki Pieszej a w 2010 Przodownika Turystyki Pieszej z iście szatańskim numerem 10666;)  Od 2011 roku student historii na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Na stronie mlodziez.pttk.pl publikuje artykuły o różnorodnej tematyce m.in. skierowane do młodzieży, związane z OWRP,  OMTTK in.

Aleksandra Staszak, autorka artykułów, redaktor strony [Więcej]

Paweł Zań,  autor artykułów, redaktor strony i za razem webmajster  [Więcej]

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane