o Radzie

Skład osobowy Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK XVII kadencji władz PTTK

 


Robert Mazurek (Radzyń Podlaski) - przewodniczący
Marek Bogusz (Toruń) - wiceprzewodniczący
Aleksandra Staszak (Środa Wlkp.) - sekretarz
Franciszek Dendewicz (Prudnik) - członek
Marian Dzimira (Przeworsk)- członek
Janusz Flakowicz (Tarnów) - członek
Marian Kurzyna (Biłgoraj) - członek
Stanisław Wójciak (Ropczyce) - członek
Wojciech Ziółkowski (Siedlce) - członek

 

Opieka z ramienia ZG PTTK - Piotr Niewiadomski

Opieka z ramienia GKR PTTK - Paweł Miśkowiec

Opieka z ramienia Biura ZG PTTK - Paweł Zań

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane