o Radzie

Sylwetki członków Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK XVII kadencji władz PTTK

Przedstawiamy sylwetki członków Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK w XVII kadencji władz PTTK

 

Przedstawiamy sylwetki członków Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK w XVII kadencji władz PTTK

 

Marek Bogusz

MAREK BOGUSZ

(marek.bogusz(at)mlodziez.pttk.pl)

Urodził się w 1954 roku w Bydgoszczy. Jest nauczycielem, od 1987 roku członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (wiceprezes ds. programowych Oddziału Miejskiego PTTK w Gorzowie Wielkopolskim, członek Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu). Pierwszą imprezą PTTK, w której uczestniczył był Rajd Szlakiem Zdobywców Wału Pomorskiego w 1972 roku. Organizator licznych obozów wędrownych po kraju. Założyciel i opiekun Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK "SZLIDOWSI" skupiającego w swoich szeregach rok rocznie kilkudziesięciu uczniów Zespołu Szkół nr 9 w Bydgoszczy, trzykrotny laureat Ogólnopolskiego Konkursu na "Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny". Odznaczony m.in. Srebrną Honorową Odznaką PTTK. Posiada uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej II stopnia, Instruktora Krajoznawstwa Regionu, Organizatora Turystyki, pilota wycieczek. Miłośnik turystyki i krajoznawstwa, od ponad trzydziestu lat realizujący wśród młodzieży szkolnej motto: "Uczyć – wędrując. Wędrować – ucząc". Interesuje się historią i sportem.

 

Franciszek Dendewicz

FRANCISZEK DENDEWICZ

(franciszek.dendewicz(at)mlodziez.pttk.pl)

Urodził się w 1964 roku. Jest dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szybowicach, (woj. opolskie), a także nauczycielem historii i społeczeństwa. W PTTK od 2000 roku, choć już osiemnaście lat wcześniej, podczas Rajdu Maluchów, zetknął się z Towarzystwem. Co roku organizuje biwaki SKKT PTTK Oddziału Sudety Wschodnie w Prudniku. Posiada srebrną odznakę „Za pracę wśród młodzieży” oraz medal Komisji Edukacji Narodowej. Instruktor Krajoznawstwa Regionu. Opiekuje się SKKT "Tuptusie" z Szybowic, dwukrotnym laureatem Ogólnopolskiego Konkursu na "Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny". Opiekun laureatów etapu centralnego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę" oraz finalistów OMTTK PTTK. Od początku pracy w szkole w Szybowicach jest organizatorem akcji Ferie Zimowe, Akcji Letniej, a także kilkunastu imprez turystycznych dla dzieci w ciągu roku szkolnego. Interesuje się historią ziemi prudnickiej i Śląska. Bada losy lotników amerykańskich zestrzelonych nad Śląskiem w 1944 r. podczas misji na Zdzieszowice, Kędzierzyn, Blachownię Śląską i Oświęcim. Ma na swoim koncie ok. 50 publikacji naukowych i prasowych. Organizator współpracy pomiędzy szkołami w Szybowicach i Třemešnej w Republice Czeskiej. Realizator kilkunastu projektów edukacyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

Marian Dzimira

MARIAN DZIMIRA

(marian.dzimira(at)mlodziez.pttk.pl)

Urodził się w 1958 roku. Pochodzi z Przeworska, gdzie jest nauczycielem w Zespole Szkół Zawodowych, a także dyrektorem Schroniska Młodzieżowego PTSM. W PTTK jest już 35 lat. Do Towarzystwa wstąpił w 1985 roku, wtedy też po raz pierwszy brał udział w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego. Zainicjował Wojewódzki Konkurs Turystyczny Dzieci i Młodzieży Szkolnej oraz konkurs "Na najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie". Od 1987 roku jest członkiem Rady, pełni też funkcję prezesa Międzyszkolnego Oddziału PTTK w Przeworski. Posiada Srebrną Honorową Odznakę PTTK i Złotą Odznakę "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży". Jest Przodownikiem Turystyki Pieszej, Instruktorem Krajoznawstwa Polski i Regionu. Opiekun laureatów Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę", konkursów krasomówczych oraz OMTT- PTTK. Jest też wieloletnim organizatorem tych konkursów na szczeblu wojewódzkim, zasiada również w jury konkursów krasomówczych i "Poznajemy Ojcowiznę" szczebla centralnego. Prezes Zarządu Oddziału PTSM w Przemyślu, skarbnik Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Rzeszowie, a także członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Warszawie.

 

Janusz Flakowicz

JANUSZ FLAKOWICZ

(janusz.flakowicz(at)mlodziez.pttk.pl)

Urodził się w 1964 roku w Zakliczynie nad Dunajcem (woj. małopolskie). Jest nauczycielem wychowania fizycznego oraz instruktorem kulturalno-wychowawczym o specjalności rekreacja i turystyka. Od 1980 roku członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (członek Komisji Młodzieżowej przy Zarządzie Oddziału PTTK "Ziemi Tarnowskiej" w Tarnowie). Opiekuje się Szkolnym Kołem Krajoznawczo-Turystycznym "Compass" w Zakliczynie, w ramach którego działa sekcja biegów na orientację, a od zeszłego roku Lokalny Klub Ekologa. Radny Rady Miasta i Gminy Zakliczyn. Po raz pierwszy z PTTK zetknął się w 1979 roku biorąc udział w obozie wędrownym po Pogórzu Wiśnickim i Rożnowskim. Jest organizatorem "Sztafety Pamięci", w której uczestniczy m.in. młodzież z Węgier, Ukrainy i Austrii, a także jesiennych i wiosennych biwaków na Jamnej. Zainicjował akcję związaną z ochroną ruin zamku Melsztyn. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Posiada uprawnienia Przewodnika Beskidzkiego oraz Przodownika Turystyki Górskiej. Kilkakrotnie był opiekunem laureatów konkursu "Poznajemy Ojcowiznę", w 2007 roku zdobył Grand Prix tego konkursu w kategorii gimnazjów. Wraz z młodzieżą trzykrotnie awansował do finału centralnego OMTTK PTTK. Interesuje się biegami na orientację, jego pasją jest ogród, lubi też posłuchać dobrej muzyki.

 

Marian Kurzyna

MARIAN KURZYNA

(marian.kurzyna(at)mlodziez.pttk.pl)

Urodzony w 1958 roku. Z wykształcenia jest nauczycielem i leśnikiem. Pełni funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Biłgoraju. W PTTK jest od 1984 roku, po raz pierwszy pod szyldem Towarzystwa uczestniczył w Rajdzie Szlakiem Walk Partyzanckich. Jest pomysłodawcą Ogólnopolskich Rajdów Roztoczańskich Młodzieży Szkolnej, konkursów wiedzy o regionie oraz wojewódzkich rajdów górskich. Od 15 lat pełni funkcję prezesa Oddziału PTTK w Biłgoraju, jest również Wiceprzewodniczącym Porozumienia Oddziałów PTTK woj. lubelskiego. Posiada Srebrną Odznakę "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" oraz Srebrną Honorową Odznakę PTTK. Jest Przodownikiem Turystyki Pieszej oraz Instruktorem Krajoznawstwa Regionu. Organizował finał centralny OMTTK PTTK (dwa razy), zlot laureatów konkursu "Poznajemy Ojcowiznę" oraz Zlot Młodzieży Środowisk Wiejskich PTTK. Jest autorem szeregu przewodników poświęconych Ziemi Biłgorajskiej, m.in. pierwszego w historii "Przewodnika krajoznawczego po Biłgoraju z propozycjami ścieżek dydaktycznych". Pisał też publikacje na temat turystyki szkolnej. Aktywnie działa w PTSM pełniąc trzecią kadencję funkcję członka Prezydium Zarządu Głównego. Jest również działaczem samorządowym. Obok turystyki interesuje się ekologią, historią i sportem.

 

Robert Mazurek

ROBERT MAZUREK

(robert.mazurek(at)mlodziez.pttk.pl)

Urodził się w 1980 roku w Radzyniu Podlaskim. Jest nauczycielem wychowania fizycznego, absolwentem bialskiej AWF, od 1993 roku członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (wiceprezes Zarządu Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim). Opiekuje się SKKT PTTK nr 21 przy I LO w Radzyniu Podlaskim, które w następstwie bogatej, wartościowej i różnorodnej działalności trzykrotnie otrzymało, przyznany przez MEN i Zarząd Główny PTTK, tytuł najaktywniejszego Koła w Polsce (2007, 2008 i 2009 r.). Odznaczony odznaką "Orli Lot", złotą odznaką "Za Pracę Wśród Młodzieży", Srebrną Honorową Odznaką PTTK oraz, nadaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, odznaką honorową "Za zasługi dla turystyki". Posiada uprawnienia Organizatora Turystyki PTTK, jest Przodownikiem InO, Turystyki Pieszej, a także posiada uprawnienia Animatora Turystycznych InO. Od 1994 roku organizuje Radzyńskie Marsze na Orientację – "AZYMUCIAK", posiadające rangę ogólnopolską, a także imprezę turystyczno-rekreacyjną pod nazwą "Zima w Mieście”" Autor przewodnika turystycznego pod tytułem "Spacerkiem po Radzyniu Podlaskim", zestawu szesnastu pocztówek z zabytkami Radzynia Podlaskiego, a także mapy turystycznej Radzynia Podlaskiego.

 

Aleksandra Staszak

ALEKSANDRA STASZAK

(aleksandra.staszak(at)mlodziez.pttk.pl)

Urodziła się w 1986 roku w Środzie Wielkopolskiej. W PTTK jest od 2000 roku, choć już dwa lata wcześniej pod szyldem Towarzystwa uczestniczyła w Pieszym Rajdzie po Parku Krajobrazowym Promno. Autorka cyklu imprez z okazji 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Dodatkowo rokrocznie organizuje wycieczki związane z tym ważnym dla Wielkopolan wydarzeniem. W 2009 roku przygotowywała i koordynowała w swoim środowisku projekt obchodów "Roku Dzieci i Młodzieży w PTTK". Organizuje rajdy "Z Przyrodą na TY!!!". Posiada odznakę "Orli Lot" Pełni funkcję Sekretarza ZO PTTK Ziemi Średzkiej, od 2008 roku jest członkiem Komisji Ochrony Przyrody przy Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK, a także sekretarzem referatu weryfikacyjnego Odznak Turystyki Pieszej, Turysta Przyrodnik i Młodzieżowej Odznaki Krajoznawczej. Redaktor strony internetowej www.mlodziez.pttk.pl. Posiada uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej drugiego stopnia, Instruktora Krajoznawstwa Regionu oraz Instruktora Ochrony Przyrody. Propaguje zbieranie odznak krajoznawczych, turystyki kwalifikowanej oraz odznak przyrodniczych. Na bieżąco zgłębia swoją wiedzę na temat Powstania Wielkopolskiego, interesuje się fotografią krajoznawczą, architekturą oraz procesami ogólnobiologicznymi związanymi głównie z lasami, nasionami.

 

Stanisław Wójciak

STANISŁAW WÓJCIAK

(stanislaw.wojciak(at)mlodziez.pttk.pl)

Urodził się w 1950 roku w Ropczycach. W chwili obecnej jest czynnym nauczycielem – doradcą metodycznym. W PTTK od 1971 roku, przez piętnaście lat pełnił funkcję Prezesa ZO PTTK w Ropczycach, obecnie jest Członkiem Zarządu. Po raz pierwszy z turystyką kwalifikowaną zetknął się w szkole średniej podczas obozu kolarskiego. Obecnie jest organizatorem Rajdów Górskich "KLONOWYCH". Posiada Złotą Odznakę "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży". Jest przewodnikiem górskim, pilotem wycieczek i Instruktorem Krajoznawstwa Regionu. Jak sam mówi jego największym osiągnięciem jest pokazywanie młodzieży i dorosłym piękna rzeczy i przyrody. Od 35 lat opiekuje się Szkolnym Kołem Krajoznawczo-Turystycznym PTTK przy SP nr 1 w Ropczycach. Poza turystyką interesuje się historią i polityką.

 

 

 

Wojciech Ziółkowski

WOJCIECH ZIÓŁKOWSKI

(wojciech.ziolkowski(at)mlodziez.pttk.pl)

Urodził się w 1956 roku. Z wykształcenia jest nauczycielem informatyki. W 1974 roku wstąpił w szeregi PTTK, wtedy też wziął udział w Pieszym Rajdzie Studenckim. Pod szyldem Towarzystwa organizuje Nocny Turystyczny Rajd Samochodowy. Pełni funkcję prezesa Zarządu Oddziału PTTK w Siedlcach. Był też Członkiem Komisji Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK. Posiada Srebrną i Złotą Honorową Odznakę PTTK oraz Złotą Odznakę "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży". Jest przewodnikiem i pilotem wycieczek, Honorowym Przodownikiem Turystyki Kolarskiej, Przodownikiem InO, Przodownikiem Turystyki Pieszej drugiego stopnia oraz Instruktorem Krajoznawstwa Regionu. W swojej społecznej działalności propaguje turystykę kolarską oraz imprezy na orientację. Organizuje Mazowieckie Turystyczno-Krajoznawcze Rajdy Samochodowe, rajdy turystyki kwalifikowanej, kursy dla kandydatów na zdobywanie uprawnień kadry PTTK. Dodatkowo pracuje nad metodyką prawidłowego zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej. Interesuje się informatyką i krótkofalarstwem.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane