Regulamin XII Ogólnopolskiego Zlotu Młodzieży Wiejskiej PTTK, 20-22 maja 2016 r.

Zapraszamy do udziału w XII Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży Wiejskiej PTTK w dniach 20–22 maja 2016 roku w Nowym Sączu.

I Organizator:
Oddział PTTK „BESKID” w Nowym Sączu

II Współorganizator:
Komisja Środowiskowa Zarządu Głównego PTTK

III Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Jacek Krupa
Starosta Powiatu Nowosądeckiego Pan Marek Pławiak
Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Pan Leszek Zegzda

IV Cele Zlotu:
1. Promocja krajoznawstwa i turystyki poprzez propagowanie aktywnych form wypoczynku wśród dzieci i młodzieży.
2. Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Ziemi Sądeckiej.
3. Przygotowanie dzieci i młodzieży z małych ośrodków wiejskich do aktywnego, kreatywnego uczestnictwa w działalności turystycznej.
4. Wskazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
5. Integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk.
6. Wymiana doświadczeń w zakresie turystyki młodzieżowej i propagowanie osiągnięć szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych.

V Warunki uczestnictwa:
1. Zlot jest przeznaczony dla młodzieży reprezentującej Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne PTTK działające w środowisku wiejskim.
2. W Zlocie, za zgodą organizatorów, może wziąć również udział młodzież reprezentująca inne jednostki organizacyjne współpracujące z PTTK.
3. Warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest posiadanie ważnej legitymacji PTTK z opłaconą składką członkowską za 2016 rok. Każdy uczestnik Zlotu z ważną legitymacją PTTK jest objęty ochroną ubezpieczeniową AXA TUiR S.A. od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator Zlotu nie ubezpiecza dodatkowo uczestników Zlotu.
4. W Zlocie biorą udział 4-5-osobowe drużyny wraz z opiekunem.
5. Opłata zlotowa wynosi 100 złotych od każdej osoby. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Kartę zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty należy przesłać na adres: Oddział PTTK „BESKID”, Rynek 9 w Nowym Sączu. Numer konta: 05 1240 4748 1111 0000 4872 1464 (w tytule przelewu: Zlot Młodzieży Wiejskiej).

VI Świadczenia:
1. 2 noclegi.
2. Wyżywienie:
20 maja – obiad, kolacja,
21 maja – śniadanie, suchy prowiant na czas wycieczki, kolacja, ognisko z kiełbaskami,
22 maja – śniadanie, obiad, suchy prowiant.
3. Znaczek okolicznościowy.
4. Odcisk pieczątki okolicznościowej.
5. Materiały promocyjne dotyczące Sądecczyzny.
6. Dyplomy uczestnictwa w Zlocie dla każdego uczestnika Zlotu.
7. Nagrody, upominki i dyplomy dla najlepszych uczestników w konkursach zlotowych.\
8. Opieka przewodnicka w czasie zwiedzania.
9. Zwiedzanie Doliny Popradu i uzdrowisk Sądecczyzny.

VII Obowiązki uczestników:
1. Ważna legitymacja PTTK.
2. Odpowiedni ubiór i obuwie dostosowane do zmiennych warunków pogodowych.
3. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, zasad BHP, Karty Turysty, regulaminu Internatu.

VIII Ramowy program Zlotu:

I dzień
12.00 - 14.00  -  Przyjmowanie uczestników
14.00 - 15.00  -  Obiad
15.00 - 15.50  -  Test – temat: „Sądecczyzna”
16.15 - 18.30  -  Niespodzianka
18.00 - 19.00  -  Kolacja
19.00 - 21.30  -  Oficjalne otwarcie XII Ogólnopolskiego Zlotu Młodzieży Wiejskiej PTTK w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej, 33-335 Nawojowa 348 a

II dzień
7.00 - 7.45  -  Śniadanie
8.00 - 18.00 - Wycieczka krajoznawcza - Dolina Popradu oraz zwiedzanie uzdrowisk Sądecczyzny, na czas wycieczki suchy prowiant.
Program wycieczki:
- przejazd do Starego Sącza - „średniowieczna perła Beskidów”, zwiedzanie zabytkowej Starówki, klasztor sióstr Klarysek, Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania (ołtarz papieski, izba pamięci Jana Pawła II),
- przejazd do Piwnicznej Zdroju, zwiedzanie uzdrowiska, degustacja naturalnej wody mineralnej „Piwniczanka” w pijalni wód,
- przejazd do Muszyny, wejście na wzgórze zamkowe - średniowieczne ruiny zamku, zwiedzanie dzielnicy uzdrowiskowej, ogrodów sensorycznych,
- przejazd do Krynicy Zdroju, zwiedzanie uzdrowiska, pijalni wód mineralnych,
- przejazd do Kamiannej - ośrodek apiterapii, zwiedzanie cerkwi, ośrodka pszczelarskiego, degustacja miodu, powrót do Nowego Sącza.
18.00 - 19.00 - Kolacja
19.00 - Ognisko z pieczeniem kiełbasy – prezentacja SKKT PTTK z miejsca zamieszkania. Każda grupa musi się przedstawić /ocena prezentacji/.

III dzień
7.30 - 8.30  -  Śniadanie
9.00 - 11.00 - Zwiedzanie Nowego Sącza, miasteczka galicyjskiego i skansenu
11.00 - Uroczyste zakończenie Zlotu
12.00 - Obiad i suchy prowiant, wyjazdy.

IX Uwagi końcowe:
1. Zgłoszenia na Zlot przyjmuje biuro Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu do 10 kwietnia 2016 r.
2. Każda drużyna przyjęta na Zlot otrzyma potwierdzenie przyjęcia drogą e-mailową do 8 maja 2016 r.
3. W przypadku nieprzybycia na Zlot wpisowe nie będzie zwracane, a uczestnik traci prawo do świadczeń.
4. Zlot odbędzie się bez względu na pogodę.
5. Program Zlotu jest programem ramowym. Organizator zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian w programie w przypadku powstania nieprzewidzianych okoliczności.

X Ważne adresy:

Organizator: Oddział PTTK „Beskid” w Nowym Sączu, Rynek 9, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 443 74 57,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Zakwaterowanie: Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej, 33-335 Nawojowa 348 a

Uczestnicy zgłaszają się do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa, 33-335 Nawojowa 348 a

XI Kierownictwo Zlotu:
Komandor Józef Pomietło tel. 606 131 265

Do pobrania:

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane