młodzież w PTTK

Młodzież na rowery! Kurs w Koszelówce zaprasza

Lubisz jeździć rowerem, jesteś członkiem PTTK,
masz minimum 16 lat i chcesz organizować imprezy?
Zostań Młodzieżowym Przodownikiem Turystyki Kolarskiej!

czytaj więcej: Młodzież na rowery! Kurs w Koszelówce zaprasza

Propozycja PTTK 18+

Propozycją PTTK dla dzieci i młodzieży szkolnej są szkolne i młodzieżowe koła i kluby zwane w skrócie SKKT czy MKKT. Zwyczajowo członkostwo w tych ogniwach ustaje z chwilą ukończenia szkoły, choć nie zawsze. Co PTTK oferuje młodzieży po zakończeniu nauki w szkołach średnich?

czytaj więcej: Propozycja PTTK 18+

System kształcenia w PTTK

Kształcenie kadr turystycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy krajoznawczej członków Towarzystwa było i jest jednym z zasadniczych celów PTT i PTK oraz PTTK. Jest ono jednym z podstawowych zadań w działalności programowej PTTK. Ilość i jakość kadry decyduje o poziomie pracy organizacyjnej, jak również o miejscu i autorytecie Towarzystwa w społeczeństwie. W związku z tym ZG PTTK uchwałą nr 66/XII/94 z dn. 10.12.1994 znowelizowała System kształcenia w PTTK obowiązujący od 1984r.

czytaj więcej: System kształcenia w PTTK

Odznaka "Orli lot"

Orli lotW roku 2009 minęło 90 lat zorganizowanego ruchu krajoznawczo-turystycznego w polskiej szkole. Jego zaranie nierozerwalnie związane jest z osobą Leopolda Węgrzynowicza - wspaniałego wychowawcy wielu pokoleń kreatorów krajoznawczej turystyki młodzieży a zarazem twórcy znakomitego pisma - "Orli lot". Tytuł pisma stał się, dzięki Zarządowi Głównemu PTTK, nazwą odznaki promującej młodzieżowe przedsięwzięcia turystyczno-krajoznawcze. Odznaki przyznawanej młodzieżowym liderom. Tym, których start na turystycznych ścieżkach i odkrycia krajoznawcze pozwalają prorokować piękny orli lot.

czytaj więcej: Odznaka "Orli lot"

Koncepcja kształcenia kadry w PTTK

Przygotowany w Polskim Towarzystwie Turystyczno Krajoznawczym system kształcenia kadry wyszedł naprzeciw potrzebie podnoszenia i doskonalenie kwalifikacji członków PTTK.
System określa nie tylko wymagania dla szkoleń specjalistycznych Kadry programowej, ale także dla szkoleń podstawowych,
w których mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Towarzystwa. Koncepcje kształcenia Kadr w ramach Towarzystwa
zatwierdził ZG PTTK uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK nr 180/93 z dn. 15.01.1993 r.
W załączniku do uchwały wyżej wymienionej czytamy:
„Kadrę programową PTTK stanowią członkowie Towarzystwa, którzy dobrowolnie przyjęli na siebie obowiązki propagowania idei, celów i zadań Towarzystwa oraz aktywnego,
przyczyniania się do ich realizacji, a także krzewienia krajoznawstwa jako podstawy programowej oraz zdobyli odpowiednią wiedzę fachową i otrzymali odpowiednie uprawnienia nadane im przez Zarząd Główny PTTK”.

czytaj więcej: Koncepcja kształcenia kadry w PTTK

Turystyka podwodna - płetwonurkowanie

KDP_PTTKStopnie płetwonurkowania KDP/CMAS

czytaj więcej: Turystyka podwodna - płetwonurkowanie

Imprezy na Orientacje

Młodzieżowy Przodownik Imprez na Orientację

czytaj więcej: Imprezy na Orientacje

Turystyka kolarska

Odznaka Przodownika Turystyki KolarskiejMłodzieżowy Przodownik Turystyki Kolarskiej

czytaj więcej: Turystyka kolarska

Turystyka piesza

Odznaka Młodzieżowego Przodownika Turystyki PieszejMłodzieżowy Przodownik Turystyki Pieszej

czytaj więcej: Turystyka piesza

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane