Turystyka kolarska

Odznaka Przodownika Turystyki KolarskiejMłodzieżowy Przodownik Turystyki Kolarskiej

Turyści kolarze chcący wstąpić w szeregi kadry programowej powinni:

  • ukończyć 16 rok życia, nie przekroczyć 18,
  • ponadto być członkiem PTTK przez 3 lata,
  • posiadać kolarską odznakę turystyczną (KOT) w stopniu srebrnym,
  • zdać egzamin na przodownika turystyki kolarskiej,

Obowiązki i uprawnienia Młodzieżowego PTK są takie same jak Przodownika Turystyki Kolarskiej, z pominięciem tych, których wypełnianie wymaga pełnych praw obywatelskich. Po ukończeniu 18 lat Młodzieżowy PTK uzyskuje pełne uprawnienia Przodownika Turystyki Kolarskiej ważne na terenie całej Polski.
Przodownicy Turystyki Kolarskiej współdziałają w celu organizowania imprez kolarskich, uczestniczą w imprezach organizowanych przez PTTK, w działalności szkoleniowej. Upowszechniają krajoznawstwo, znajomość ochrony przyrody i zabytków w trakcie prowadzonych wycieczek, propagują zdobywanie odznak PTTK.
Przodownik Turystyki Kolarskiej posiada prawo potwierdzania wszystkich przejazdów,
w których uczestniczył. Ma także prawo potwierdzania tych przejazdów, w których nie brał udziału, o ile nie ma wątpliwości, że zapis jest zgodny z rzeczywistością.
Przodownicy Turystyki Kolarskiej otrzymują legitymacje wystawione przez Komisję Turystyki Kolarskiej ZG PTTK ze wskazaniem terminu ważności.

Zaciekawiło? Bliższe szczegóły i pełny regulamin znajdziesz na stronach WWW Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.

Komentarz w tym Artykule
Musisz Zalogować się lub Zarejestrować aby wziąć udział w tej dyskusji.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane