Turystyka piesza

Odznaka Młodzieżowego Przodownika Turystyki PieszejMłodzieżowy Przodownik Turystyki Pieszej

Jest członkiem kadry programowej PTTK działającym na polu turystyki pieszej,
powinien współorganizować, inicjować organizowanie rajdów, zlotów.
Kandydat na Młodzieżowego PTP, aby uzyskać uprawnienia i podejść do egzaminu przodownickiego powinien spełnić warunki:

  • członkowstwo w PTTK przez co najmniej 1 rok,

  • ukończone 15 lat a nie przekroczony 18 rok życia.

Kandydat na Młodzieżowego PTP działa w kole, klubie, oddziale,
uczestniczy w organizacji lub realizacji imprez pieszych pod nadzorem osoby pełnoletniej, popularyzuje zbieranie odznak, oraz wiedzę o prawidłowym wycieczkowaniu, pośród swych kolegów. Sam powinien posiadać Odznakę Turystyki Pieszej (OTP),
co najmniej w stopniu małym brązowym.
Od strony formalnej, aby ubiegać się o uprawnienia kadry powinien ukończyć kurs szkolenia ogólnego (przedstawić komisji zaświadczenie ukończenia) oraz zdać egzamin. Egzamin na Młodzieżowego PTP może składać się z części pisemnej oraz praktycznej.
Po zdaniu egzaminu Młodzieżowy PTP posiada uprawnienia na region swojej działalności, czyli trzy wybrane powiaty w województwie zamieszkania.
Po uzyskaniu pełnoletności Młodzieżowy PTP może uzyskać uprawnienia PTP III stopnia, spełniając konieczne warunki regulaminu PTP. W razie niespełnienia warunków Młodzieżowy PTP traci uprawnienia po ukończeniu 19 lat.
Jako członek kadry programowej otrzymuje on legitymacje, oraz numer uprawnień.
Może potwierdzać punkty do OTP na wycieczkach turystyki pieszej, w której sam bierze udział, oraz nosić Odznakę MPTP. Korzysta z uprawnień kadry PTTK itp.

Zaciekawiło? Bliższe szczegóły i pełny regulamin znajdziesz na stronie WWW Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK.

Komentarz w tym Artykule
Musisz Zalogować się lub Zarejestrować aby wziąć udział w tej dyskusji.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane