Propozycja PTTK 18+

Propozycją PTTK dla dzieci i młodzieży szkolnej są szkolne i młodzieżowe koła i kluby zwane w skrócie SKKT czy MKKT. Zwyczajowo członkostwo w tych ogniwach ustaje z chwilą ukończenia szkoły, choć nie zawsze. Co PTTK oferuje młodzieży po zakończeniu nauki w szkołach średnich?

Zwyczajowo członkostwo w szkolnych kołach czy klubach krajoznawczo-turystycznych ustaje z chwilą ukończenia szkoły, choć nie zawsze. Niekiedy członkowie PTTK, po skończeniu danej szkoły dalej należą do SKKT. Mogą również spróbować działalności i turystycznych przygód w kołach i klubach zrzeszających młodzież akademicką lub osoby dorosłe.

Absolwenci szkół średnich, członkowie PTTK mogą wybierać pomiędzy różnymi kołami i klubami specjalistycznymi działającymi w ramach oddziałów. Pozostają one ukierunkowane na uprawianie konkretnej dyscypliny turystyki kwalifikowanej np. pieszej, rowerowej, górskiej i in.

Studenci wybierać mogą pośród ofert działających na różnych uczelniach kół i klubów zrzeszonych w zwykłych oddziałach PTTK (Białystok, Kielce, Łódź, Wrocław). Można też skontaktować się z "specjalistycznymi" oddziałami akademickimi, uczelnianymi i międzyuczelnianymi działającymi w miastach będących dużymi ośrodkami akademickimi. Oddziały zwane akademickimi lub międzyuczelnianymi działają m.in. w Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Szczecinie, Warszawie. Poza bogatą ofertą kół i klubów oddziały te opiekują się i prowadzą tzw. Studencką Bazę Noclegową w skrócie SBN. Działalność i współpracę pomiędzy oddziałami oraz opiekę nad Studencką Bazą Noclegową sprawuje Komisja Akademicka ZG PTTK. Spis Oddziałów, kół, klubów oraz dane bazy noclegowej znaleźć można na stronie www KA ZG PTTK

Aleksandra Staszak

 

Kluby i Koła PTTK zrzeszające studentów

(wykaz pochodzi ze strony Komisji Akademickiej, 2010)

Białystok

 • Regionalny Oddział PTTK
 • Studenckie Koło Przewodników Turystycznych Akademicki Klub Turystyki Aktywnej
 • Studencki Klub POL-TUR

Gdańsk

 • Oddział Studencki PTTK
 • Studenckie Koło Przewodników Turystycznych
 • Akademicki Klub Kadry GDAKK
 • Studencki Klub Kajakowy "Morzkulc"
 • SKT PG FIFY

Gliwice

 • Oddział Uczelniany PTTK
 • Studenckie Koło Przewodników Górskich
 • Akademicki Klub Turystyczny "Watra"

Katowice

 • Oddział Międzyuczelniany PTTK
 • Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich

Kielce

 • Oddział "Świętokrzyski" PTTK
 • Akademicki Klub Turystyki Kwalifikowanej PTTK "Sabat"

Kraków

 • Oddział Akademicki PTTK
 • Studenckie Koło Przewodników Górskich (Koło PTTK nr 1)
 • Koło PTTK nr 7 przy Akademii Ekonomicznej
 • Akademicki Klub Turystyczny PTTK "Rozdroże" przy UJ

Lublin

 • Oddział Akademicki PTTK
 • Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich

Łódź

 • Oddział PTTK Łódź-Polesie
 • Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich

Poznań

 • Oddział Międzyuczelniany PTTK
 • Akademicki Klub Górski "Halny"

Rzeszów

 • Oddział Akademicki PTTK
 • Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich

Szczecin

 • Oddział Akademicki PTTK
 • Akademicki Klub Turystyczny "Kroki"

Warszawa

 • Oddział Międzyuczelniany PTTK
 • Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej
 • Akademicki Klub Turystyczny "Oeconomicus" (Koło PTTK nr 5)
 • Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich (Koło PTTK nr 9)
 • Warszawski Akademicki Klub Kajakowy (Koło PTTK nr 10)
 • Studencki Klub Górski (Koło PTTK nr 11)
 • Prawniczy Akademicki Klub Turystyczny (Koło PTTK nr 12)
 • Akademicki Klub Turystyczny "Maluch" (Koło PTTK nr 13)
 • Akademicki Klub Turystyki Rowerowej "Hałaburda" (Koło PTTK nr 15)
 • Akademicki Klub Turystyczny (Koło PTTK nr 16)
 • Studenckie Koło Przewodników Świętokrzyskich (Koło PTTK nr 17)
 • Studenckie Koło Przodowników Turystyki Górskiej (Koło PTTK nr 23)
 • Klub Turystyczny Ekonomistów "TRAMP" (Koło PTTK nr 26)
 • Klub Turystyczny Elektryków "Styki" (Koło PTTK nr 28)
 • Koło PTTK Chemików "Redox" (Koło PTTK nr 33)
 • Klub Podróży "Jarema" (Koło PTTK nr 34)
 • Studencki Klub Podróżniczy "Czwórka" przy Oddziale Mazowsze PTTK

Wrocław

 • Oddział PTTK przy Politechnice Wrocławskiej
 • Studenckie Koło Przewodników Sudeckich
 • Akademicki Klub Turystyczny

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane