System kształcenia w PTTK

Kształcenie kadr turystycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy krajoznawczej członków Towarzystwa było i jest jednym z zasadniczych celów PTT i PTK oraz PTTK. Jest ono jednym z podstawowych zadań w działalności programowej PTTK. Ilość i jakość kadry decyduje o poziomie pracy organizacyjnej, jak również o miejscu i autorytecie Towarzystwa w społeczeństwie. W związku z tym ZG PTTK uchwałą nr 66/XII/94 z dn. 10.12.1994 znowelizowała System kształcenia w PTTK obowiązujący od 1984r.

Obowiązujący z uchwałą załącznik szczegółowo określa system kształcenia członków PTTK obejmujący szkolenie podstawowe dla każdego członka Towarzystwa. Opiera się ono na przeprowadzeniu wycieczek krajoznawczych podczas, których omówione zostaną treści przyrodnicze, historyczne, architektoniczne, archeologiczne, etnograficzne. Wycieczki powinny mieć charakter interdyscyplinarny czyli powinny łączyć w sobie elementy wymienionych powyżej tematów. Podczas szkolenia można uczestników zapoznać z życiem w danym rejonie. W zależności od profilu działalności koła klubu należy także przeprowadzić wycieczki turystyki kwalifikowanej np. piesze i z elementami imprez na orientacje dla Klubów pieszych.

System, dla kandydatów do kadry programowej, określa ramowy program szkolenia ogólnego obejmującego od 30-44 godzin. i specjalistycznego wg założeń przygotowanych przez poszczególne Komisje ZG PTTK.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj artykuł System kształcenia w PTTK znajdujący się na stronie www.pttk.pl

oraz załącznik nr 1 do Uchwały nr 66/XIII/94 Zarządu Głównego PTTK z dn. 10.12.1994 r. System kształcenia w PTTK

 

Oto kilka przykładów ramowych programów szkolenia specjalistycznego na:

Komentarz w tym Artykule
Musisz Zalogować się lub Zarejestrować aby wziąć udział w tej dyskusji.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane