Odznaka "Orli lot"

Orli lotW roku 2009 minęło 90 lat zorganizowanego ruchu krajoznawczo-turystycznego w polskiej szkole. Jego zaranie nierozerwalnie związane jest z osobą Leopolda Węgrzynowicza - wspaniałego wychowawcy wielu pokoleń kreatorów krajoznawczej turystyki młodzieży a zarazem twórcy znakomitego pisma - "Orli lot". Tytuł pisma stał się, dzięki Zarządowi Głównemu PTTK, nazwą odznaki promującej młodzieżowe przedsięwzięcia turystyczno-krajoznawcze. Odznaki przyznawanej młodzieżowym liderom. Tym, których start na turystycznych ścieżkach i odkrycia krajoznawcze pozwalają prorokować piękny orli lot.

ZG PTTK na wniosek Kapituły Odznaczeń i Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ustanowił odznakę około 1993 roku. Pierwsze odznaki przyznano i wręczono w 1994 roku. Otrzymali je młodzi ludzie, dla których turystyka krajoznawcza jest nie tylko sposobem na życie, ale i formą służby Ojczyźnie. To dzięki takim jak Oni rajdy, spływy i zloty są sprawnie przygotowane i serdecznie przeprowadzone. To Oni liderują nowym generacjom wkraczającym na turystyczne szlaki. Dzieje się tak do dzisiaj z Nimi i z ich następcami. Do roku 2009 włącznie, Zarządy Oddziałów PTTK w sumie wyróżniły tą odznaką 1488 osób.

W 2007 roku odznaka „Orli lot” wpisana została do „Systemu wyróżnień członków i jednostek organizacyjnych PTTK”. Zgodnie z tym aktem prawnym, odznakę przyznają Zarządy Oddziałów PTTK osobom do 21 roku życia (którzy przynależą do PTTK minimum 3 lata) za aktywny i twórczy udział w organizacji przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych w swoim środowisku działania.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane