Forum Liderów Turystyki Młodzieżowej

Opis forum

Forum Liderów Turystyki Młodzieżowej

Cel

Integracja i szkolenie najaktywniejszej młodzieży z terenu całego kraju (zrzeszonej w PTTK) w zakresie kompetencji turystycznych. Przygotowanie do przejścia z poziomu uczestnika imprez do samodzielnego ich organizowania.

czytaj więcej: Forum Liderów Turystyki Młodzieżowej

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane