Harcerski Klub Turystyki Pieszej PTTK "Kiwaczki"

Harcerski Klub Turystyki Pieszej PTTK "Kiwaczki" działa w ramach Oddziału Miejskiego PTTK w Bydgoszczy.

Klub "Kiwaczki" istnieje od 1982 roku, od początku działalności klubu organizowane są takie jak Rajd Zimowy w lutym i Rajd "Barwy Jesieni".

Członkowie klubu to w większości ludzie dorośli, będący instruktorami ZHP, hacerze byli obecni łączy ich zamiłowanie do turystyki.

Klub daje możliwość przynależności do PTTK osobom posiadającym lub zdobywającym uprawnienia turystyczne. W klubie działa m.in czworo Przodowników Turystyki Pieszej PTTK i jeden Przodownik Turystyki Górskiej oraz jeden Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

W ciągu roku kalendarzowego organizują dla młodzieży szkolnej i harcerskiej rajdy piesze, jeden rajd rowerowy, zlot na pożegnanie lata i imprezę na orientację oraz dwa razy w roku "Rajd szlakiem bydgoskich pomników przyrody". W 2010 roku wędrowało z nimi 391 osób, niektórzy z nich uczestniczyli w kilku imprezach.

Cykl całego sezonu turystycznego nazywany jest "Wędrowaniem z Kiwaczkami 2011". Za udział w conajmniej trzech imprezach w danym roku uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom i znaczek oraz upominek tyrystyczno-krajoznawczy.

Przy klubie działa referat weryfikacyjny OTP, a członkowie pracują w referatach weryfikacyjnych Odznak GOT i "Turysta Przyrodnik".

Harcerze chętnie zdobywają odznaki PTTK, noszą je później na mundurach harcerskich. Młodzieź nie będąca harcerzami nie ma obecnie miejsca, w którym by je nosiła. Pamiętamy jak kiedyś nosiło się je na kapeluszach i na chlebakach - opowiada Prezes HKTP PTTK "Kiwaczki" Piotr Nawrocki.

 

Więcej informacji: www.kiwaczki.republika.pl

 

Artykuł opracowała Aleksandra Staszak na podstawie informacji przesłanych przez Prezesa HKTP PTTK "Kiwaczki" Piotra Nawrockiego, Przodownika TP PTTK nr 7939

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane