Harcerskie Koło PTTK "Czartak"

Koło PTTK "Czartak" działa od 1979 r. przy Komendzie Hufca ZHP Katowice, zarejestrowane jest także w Górnośląskim Oddziale PTTK w Katowicach.

Koło powstało z inicjatywy instruktorów działających w ramach Wydziału Organizacji Wypoczynku Hufca. Powstało wtedy jako wyspecjalizowana jednostka – klub specjalnościowy prowadzący szeroko pojętą działalność turystyczną. Do głównej działalności Koła należało organizowanie wycieczek i rajdów, głównie górskich, dla środowisk harcerskich Hufca, każda z imprez prowadzona była dzięki kadrze przewodnickiej. Były to m.in. Rajdy Harcerskiej Wiosny Turystycznej (ponad dwadzieścia edycji), wycieczki krajoznawcze dla członków Koła i jego sympatyków, oraz imprezy na orientację organizowane od początków powstania Koła.

W dziedzinie organizowania imprez na orientację Koło należy do najdłużej działających organizatorów tej dyscypliny turystyki kwalifikowanej w województwie, pewnie i kraju.

Członkami Koła są instruktorzy Hufca, inne osoby niezwiązane z działalnością harcerską. Wśród członków Koła znajdują się specjaliści z zakresu organizowania imprez na orientację, przewodnicy turystyczni górscy i terenowi, przodownicy turystyki górskiej, przodownicy imprez na orientację, piloci wycieczek, instruktorzy przewodnictwa, instruktorzy ochrony przyrody. Koło pełni funkcję Komisji Imprez na Orientację Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach, w jego ramach działa również referat weryfikacyjny Odznaki Imprez na Orientację.

Dziś Koło znane jest z organizacji imprez pod nazwą I Śnieg, czy Nocnik-a

Więcej o działalności koła znajdziecie na stronie www:  http://czartak.katowice.pttk.pl

 

Notatkę przygotowano na podstawie artykułu zamieszczonego na stronie Hufca ZHP w Katowicach im. Bohaterów Wieży Spadochronowej oraz strony Koła

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane