Konkurs „Turystyczna Rodzinka” 2013

Rodzinne wędrówki, wyprawy, wspólne odkrywanie świata pieszo, rowerem, kajakiem to świetna okazja do bycia razem ale i zgromadzenia wielu wrażeń którymi można podzielić się biorąc udział w Konkursie „Turystyczna Rodzinka” 2013.

Konkurs organizuje od 2011r. Zarząd Główny PTTK dla turystycznych rodzinek z całej Polski, nie ważne czy jesteś w PTTK czy nie, masz 10 czy 100 lat ważne,
że podróżujesz z rodziną!
 
Celem Konkursu jest:
• promocja spędzania czasu wolnego przez rodziny w sposób aktywny,
• zachęcenie rodzin do wspólnego systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa w
różnych formach ,
• kształtowanie prozdrowotnego stylu życia,
• popularyzacja krajoznawstwa i „Małych Ojczyzn”
• kształtowanie zachowań proekologicznych aby zachować teraźniejszość dla przyszłości.
 
Uczestnictwo:
  • rodzina (minimum 1 rodzic+ 1dziecko)
  • zgłoszenie udziału w konkursie do 30 czerwca
  • odbycie 8 wycieczek do 30 listopada
  • do 15 grudnia trzeba wysłać Dzienniczki Wypraw do ZG PTTK
  • do końca stycznia 2014r. ogłoszenie wyników konkursu

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszenia

Ulotka z regulaminem

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane