Kurs dla organizatorów imprez rowerowych

Dla miłośników dwóch kółek, chcących poszerzyć swoją wiedzą na temat organizacji wycieczek rowerowych Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK przygotowała kurs na Przodownika Turystyki Kolarskiej (PTKol).

Kurs odbędzie się w dniach 24-27.05.2013r. w Koszelówce w trakcie trwania 53 Otwartego-Międzynarodowego Szkoleniowego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej (PTKol).

Wycieczki kolarskie są bardzo atrakcyjna formą spędzania wolnego czasu wśród młodzieży, na ogół młodzi chętnie i licznie uczestniczą w takiej formie wypoczynku. Warto umiejętnie i bezpiecznie organizować wyjazdy, stąd jeśli posiadasz Srebrną KOT, jesteś członkiem PTTK od 3 lat i masz wolne pomiędzy 24 a 27 maja 2013r.
wybierz się na Zlot, zdaj egzamin i ruszaj na szlak!

Regulamin zlotu

Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej (PTKol)

Regulamin Kolarskiej Odznaki Turystycznej (KOT)

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane