abc SKKT

Koła i kluby PTTK, zrzeszające dzieci i młodzież, są jednymi z najważniejszych ogniw działających w Towarzystwie.
Podczas swej pracy opiekunowie napotykają wiele gór i rzek, które przychodzi im zdobyć i przejść. Aby podróż przez merytoryczną stronę działalności kół i klubów była łatwiejsza powstał dział „ABC SKKT”.
Znajdziecie tutaj nie tylko informacje dotyczące powoływania nowych kół i klubów, ale także prawidłowego funkcjonowania już istniejących.
Jeśli uważasz, iż jakiś ważny temat/zagadnienie nie zostało poruszone daj znać redakcji lub przygotuj artykuł i prześlij go nam.

ABC Bezpiecznego wędrowania

W roku 2007, w PTTK, tematem przewodnim działalności programowej był „Rok szlaków turystycznych” podczas, którego naszą uwagę skupiono na działaniach związanych ze szlakami oraz z podróżowaniem za ich pomocą.

czytaj więcej: ABC Bezpiecznego wędrowania

Jak dokumentować działalność SKKT PTTK? Kroniki, blogi, strony www...?

Podczas wycieczek, spotkań i codziennej krajoznawczo – turystycznej pracy zapisywane są nowe karty historii. Historii nie tylko życia członków danej społeczności, ale i danego ogniwa. Od zarania dziejów człowiek próbował uchwycić minione chwile w postaci malowideł w jaskiniach, kamiennych tablic czy spisując je gęsim piórem na pergaminie. 
Nasze kołowe i prywatne fotograficzne archiwa z biegiem czasu zaczynają pękać w szwach, zaczyna brakować miejsca na dysku, stosy zapisanych kartek z pieczątkami i opisami tras piętrzą się na biurku. Warto pomyśleć o jakimś systemie gromadzenia i archiwizowania informacji, by nie zginąć po jakimś czasie pod ich natłokiem. Tak, by najskuteczniej utrwalać minione wydarzenia ważne dla działalności i funkcjonowania nie tylko koła czy kluby, ale całego PTTK.
Ktoś może zapytać po co nam kroniki?

czytaj więcej: Jak dokumentować działalność SKKT PTTK? Kroniki, blogi, strony www...?

PTTK dla dzieci i młodzieży, słów kilka o kołach i klubach Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego

Dzieci i młodzież w życiu Towarzystwa zajmuje szczególne miejsce. Dlatego także wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom i potrzebom w strukturze PTTK istnieją koła lub kluby, skupiające przedstawicieli młodego pokolenia Polaków.

czytaj więcej: PTTK dla dzieci i młodzieży, słów kilka o kołach i klubach Polskiego Towarzystwa Turystyczno...

Szkolne Koła Krajoznawczo- Turystyczne Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego (SKKT PTTK) - turystyczną ofertą PTTK dla uczniów i nauczycieli.

Zawsze zastanawiało Cię czym jest SKKT, dlaczego warto Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne prowadzić w oparciu o PTTK? Jak rozpoczął się w Polsce  szkolny ruch krajoznawczo - turystyczny? Zapraszamy nauczycieli, instruktorów harcerskich, członków PTTK i wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z artykułem.

czytaj więcej: Szkolne Koła Krajoznawczo- Turystyczne Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego (SKKT...

Poradnik praktyka (część I): Jak założyć Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK w placówce oświatowo-wychowawczej

Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne są jednostkami organizacyjnymi oddziałów PTTK działających na terenie kraju. Koła działają na terenie szkół, zrzeszając uczniów zainteresowanych poznawaniem kraju, uprawianiem różnych dyscyplin turystyki.
SKKT utrzymują stały kontakt z oddziałami macierzystymi za sprawą Opiekunów.

czytaj więcej: Poradnik praktyka (część I): Jak założyć Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK w placówce...

Poradnik praktyka (część II): Jak założyć koło/klub PTTK zrzeszające dzieci i młodzież?

Dzieci i młodzież zrzeszone są w kołach i klubach PTTK. Skupiają one na ogół turystów z podobnymi zainteresowaniami i podobnym wieku. Szczególnym przypadkiem są tzw. Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne PTTK (SKKT PTTK),  zazwyczaj działają przy ośrodkach oświatowo-wychowawczych (szkołach, przedszkolach). Można jednak powołać koło/klub również przy parafiach, domach kultury itp.  I o tym właśnie jest ten artykuł.

czytaj więcej: Poradnik praktyka (część II): Jak założyć koło/klub PTTK zrzeszające dzieci i młodzież?

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane