PTTK dla dzieci i młodzieży, słów kilka o kołach i klubach Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego

Dzieci i młodzież w życiu Towarzystwa zajmuje szczególne miejsce. Dlatego także wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom i potrzebom w strukturze PTTK istnieją koła lub kluby, skupiające przedstawicieli młodego pokolenia Polaków.

PTTK istniejące od 60 lat promuje aktywny wypoczynek nie tylko ludzi dorosłych, ale przede wszystkim dzieci i młodzieży. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze powstało w 1950 roku z połączenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego oraz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Nieobca w obu organizacjach założycielskich była tematyka turystyki dzieci i młodzieży, stąd w ofercie PTTK znalazły się m.in. rajdy, zloty przeznaczone dla młodzieży, a także odznaki turystyczne czy konkursy.

Koła czy Kluby? Podstawę ich funkcjonowania wyznacza Statut PTTK, a dokładnie dla zainteresowanych dodamy, iż są to Art. 71-77 Statutu PTTK. Prześledźmy razem różnice pomiędzy kołami i klubami zrzeszającymi dzieci i młodzież w PTTK (uściślijmy, iż zajmiemy się tu uczniami do momentu ukończenia nauki w szkołach średnich).

 • Kluby:
  - Jednostki organizacyjne oddziałów PTTK.
  - Do ich założenia potrzebnych jest 10 członków PTTK.
  - Zrzeszają turystów – członków PTTK. Nie każdy członek klubu musi w nim opłacać składkę członkowska PTTK. Członkami klubu mogą zostać członkowie innych Oddziałów PTTK, wtedy opłacają tylko składki klubowe jeśli takie w klubie funkcjonują.
  - Prowadzą specjalistyczną działalność w określonej dziedzinie i/lub środowisku.
  - Przykładem są Kluby Piesze, Narciarskie, Imprez na Orientacje, Młodzieżowe działające przy oddziałach PTTK, parafiach, domach kultury.
  Więcej w artykule pt. „Poradnik praktyka (II): Jak założyć koło/klub PTTK zrzeszające dzieci i młodzież?”

Odnosząc się do wspomnianego statutu dowiadujemy się, iż koła i kluby są jednostkami organizacyjnymi oddziału PTTK, pozostają z oddziałem macierzystym w kontakcie, utrzymując z nim stałą współpracę.
Koła i kluby działające w środowisku dzieci i młodzieży, w których członkowie nie ukończyli 18 roku życia prowadzone są przez opiekunów. Kto może być opiekunem?
Opiekunem koła lub klubu PTTK działającego w środowisku dzieci i młodzieży może być: nauczyciel pracujący w danej jednostce (szkole, ośrodku wychowawczym i in.), instruktor harcerski, członek kadry programowej PTTK i in., będący czynnym członkiem PTTK.

- W przypadku kół, powstających w placówkach oświatowo–wychowawczych np. przedszkolach, szkołach, domach dziecka i in. opiekunem koła są nauczyciele pracujący w danej jednostce. Członkami koła są uczniowie lub wychowankowie placówki.
W nazwie koła, może pojawić się obok unikalnej nazwy np. Łaziki, przymiotnik szkolne czy młodzieżowe jednak nie jest to obligatoryjne. Więcej w artykułach: „Szkolne Koła Krajoznawczo Turystyczne Polskiego Towarzystw Turystyczno Krajoznawczego, w skrócie zwane także SKKT PTTK – Turystyczną ofertą PTTK dla uczniów i nauczycieli”, oraz „Poradnik Praktyka (I) Jak założyć koło PTTK w placówce oświatowo – wychowawczej?” Zajrzyj do artykułów.

- W przypadku kół lub klubów działających np. przy oddziałach PTTK, drużynach harcerskich, parafiach, ośrodkach kultury, i in. opiekunami są osoby pełnoletnie (zdolne do czynności prawnych) z pełnią praw obywatelskich np. członek kadry PTTK, nauczyciel, instruktor harcerski, ksiądz lub inna osoba. Koła, kluby zawsze organizacyjnie pozostają w zależności z oddziałem macierzystym, w którym nastąpiła rejestracja. Koła, kluby zrzeszać mogą konkretną grupę dzieci w jednym wieku lub też młodzież. W nazwie, pod jaką koło, klub zostanie zarejestrowane można użyć przymiotnika dziecięce, młodzieżowe wskazujące na grupę. Pamiętajmy, by tworząc koło lub klub PTTK zwrócić uwagę na różnice pomiędzy tymi dwoma ogniwami. Koła są jakby jednostkami „jednolitymi”. Składkę członkowską PTTK powinniśmy uiszczać w jednym kole i tylko do jednego koła należeć. Możemy za to należeć do kilku klubów, zgodnie z naszymi zainteresowaniami: turystyka piesza, rowerowa, InO. Kluby są jednostkami bardziej otwartymi także np. na członków PTTK innych oddziałów, kół bądź szkół.
Więcej w artykule „Poradnik Praktyka (II) Jak założyć koło, klub zrzeszające dzieci i młodzież?”

Masz pytanie, na które nie uzyskałeś odpowiedzi w tekście napisz do reakcji.

Komentarz w tym Artykule
Musisz Zalogować się lub Zarejestrować aby wziąć udział w tej dyskusji.

Opublikowano: 01/08/2011 17:04 przez Pawcio #293
SKKT pełni ważną rolę w wychowywaniu dzieci i młodzieży ale wiele zależy też od osobowości jej opiekuna.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane