Jak dokumentować działalność SKKT PTTK? Kroniki, blogi, strony www...?

Podczas wycieczek, spotkań i codziennej krajoznawczo – turystycznej pracy zapisywane są nowe karty historii. Historii nie tylko życia członków danej społeczności, ale i danego ogniwa. Od zarania dziejów człowiek próbował uchwycić minione chwile w postaci malowideł w jaskiniach, kamiennych tablic czy spisując je gęsim piórem na pergaminie. 
Nasze kołowe i prywatne fotograficzne archiwa z biegiem czasu zaczynają pękać w szwach, zaczyna brakować miejsca na dysku, stosy zapisanych kartek z pieczątkami i opisami tras piętrzą się na biurku. Warto pomyśleć o jakimś systemie gromadzenia i archiwizowania informacji, by nie zginąć po jakimś czasie pod ich natłokiem. Tak, by najskuteczniej utrwalać minione wydarzenia ważne dla działalności i funkcjonowania nie tylko koła czy kluby, ale całego PTTK.
Ktoś może zapytać po co nam kroniki?

Dzięki nim ukazywany jest całokształt działalności, służą jako pomoc w budowaniu tożsamości członków, tworzeniu ich więzi z Towarzystwem. Mogą wpływać na postawę członków, poprzez znajomość dokonań i osiągnięć innych. Dodatkowo wszelkie kroniki i opracowania to także cenione przez historyków pomoce i źródła dla prowadzonych badań.

W obecnych czasach koła czy kluby prowadzą swe kroniki na kilka sposobów. Każde koło czy klub poprzez opiekuna czy też swoje władze powinny wybrać z wachlarza możliwości najlepszy dla siebie sposób na łapanie i utrwalanie historii.

Co wybrać: blog, stronę www, a może tradycyjną kronikę?

Kroniki tradycyjne

Mimo XXI wieku wciąż cieszą się nie małą popularnością wśród ogniw i jednostek także tych działających w PTTK. Mogą być sporządzane przez każdego z członków zobowiązanego do dokonywania wpisów, mogą być prowadzone przez specjalnie wybraną osobę zwaną „Kronikarzem” lub też przez opiekuna. Bywają drukowane czy też pisane ręcznie. Odwiedzając różne koła i kluby spostrzec się można iż każde ma swój „przepis” na prowadzenie kroniki.
Ciekawscy zadają pytanie jak wyglądać powinna współczesna kronika lub też jak najlepiej taką kronikę prowadzić?
Marian Chudy w swym artykule „Jak pisać kroniki (wskazówki metodyczne)?” wyróżnił dwa typy kronik: historyczne i takie, w których wydarzenia odnotowywane są na bieżąco.
A/ Kroniki historyczne, są prowadzone najczęściej. Zawierają ilustracje, zdobienia graficzne. Zapisy ujęte są w sposób chronologiczny w postaci opracowań w formie zwartych opisów czy wpisów kronikarskich.
B/ Kroniki prowadzone na bieżąco, zawierają przeważnie wiele wpisów. Wpisy pojawiają się jako relacje na żywo, wydarzenia opisywane są w sposób w jakim widziano je w danym momencie.

Prowadzący kroniki powinni wypracować pewien schemat przedstawiania informacji. Najlepiej zasady jakimi się kieruje kronikarz spisać dla kolejnych kronikarzy i dla samego siebie. Zawsze mozna się do wskazówek i szablonu odnieść - pamięć bywa ulotna. Poniżej prezentuje 6 zasad i warunków prowadzenia porządnej kroniki, opracowano je na podstawie zasad i warunków dobrej kroniki przygotowanych przez Mariana Chudego.

1. Jak najwięcej źródeł, czyli przy jej tworzeniu powinno wykorzystywać się różnorodne materiały źródłowe. Mogą to być materiały archiwalne, artykuły z czasopism, prasy codziennej, wywiady czy relacje uczestników imprez. Należy pamiętać o opisywaniu źródeł oraz autorów relacji.

2. Fotografie nie są najważniejsze, przygotowując kronikę należy zachować równowagę pomiędzy ilością opisów i zdjęć. Pamiętać trzeba, że album fotograficzny nie jest kroniką choćby był ładnie ozdobiony i miał uporządkowane chronologicznie zdjęcia.

3. Wszystko jest ważne, w kronice obok relacji i wspomnień z zorganizowanych imprez powinno się odnotowywać wszelkie ważne wydarzenia związane z życiem i funkcjonowaniem koła klubu, także zmiany w zarządzie, przyznane wyróżnienia czy sylwetki najbardziej zaangażowanych i zasłużonych członków.

4. Odpowiednie proporcje, przygotowując kronikę należy zachować proporcje pomiędzy zamieszczanymi treściami np. sprawom członków poświęcać ¾ a gospodarczym ¼ uwagi.

5. Wzór opisów, powinien być zawsze przygotowywany w ten sam sposób. Poza podawaniem dat należy pamiętać o umieszczaniu nazwisk i imion uczestników imprez. Podając relacje z imprez należy przytoczyć liczbę osób biorących udział w wydarzeniu, dokładny jej tytuł, temat oraz organizatorów i in.

6. Obiektywizm, pomimo własnych sympatii i antypatii kronikarz powinien zachować bezstronność podczas prowadzonej pracy.
 

Blogi

Nic innego jak współczesne pamiętniki, pełnią rolę kronik. Wpisy prowadzone są drogą elektroniczną, dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu. Blogi zdobyły bardzo dużą popularność szczególnie wśród młodzieży. Ich zaletą jest łatwość założenia i prowadzenia. Pozwalają na dokonywanie licznych wpisów informujących o życiu czy wydarzeniach w kole klubie.
Należy pamiętać iż podawanie nierzetelnych informacji w Internecie nie pozostaje bez echa. Nikt nie jest anonimowy, a podając obraźliwe czy niezgodne z faktami informacje możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności prawnej.
 

Strony www

Obok kronik są najczęstszą formą dokumentowania życia SKKT PTTK. Przygotowywane są w gotowych szablonach lub przez osoby wykazujące znajomość języka html. Coraz częściej do prowadzenia stron używane jest oprogramowanie CMS (Joomla, Drupal, WordPress itp.) Przeważnie kolorowe zawierają informacje o SKKT, głównie o przygotowywanych imprezach. Wiele SKKT nie tworzy osobnych witryn, a przygotowują zakładki na stronach domowych szkół, przy których działają. 
Dobrze zorganizowana strona www powinna zawierać informacje o członkach, opiekunie, zarządzie koła lub klubu oraz jednostce przy której działa. Poza tymi podstawowymi danymi najczęściej spotyka się choćby skróconą historię działalności ogniwa oraz kalendarz imprez i kronikę czy fotogalerię. Strona służy jako skrzynka kontaktowa dla członków publikowane są tam informacje związane z wyjazdami czy druki dla rodziców dzieci-członków.

Decydując się na blog czy stronę internetową należy wziąć pod uwagę, że powinna ona "żyć" dłużej niż tylko przez okres w którym opiekuje się nią dany uczeń. Nie powinno się dopuszczać do sytuacji, gdzie koło/klub co 3 lata (bo tyle trwa gimnazjum czy liceum) przygotowuje nową stronę, na której brak informacji o tym co działo się wcześniej. 
 

Wizytówki SKKT

Wizytówki są propozycją wysunięta przez społeczność serwisu mlodziez.pttk.pl oraz Radę Programową ds. Młodzieży Szkolnej dla kół i klubów zrzeszających dzieci i młodzież, a działające w ramach PTTK. Każde z ogniw tworząc wizytówkę uzyskuje możliwość promocji na szczeblu ogólnopolskim. Poza umieszczeniem podstawowych danych w wizytówce umożliwiono zaprezentowanie działalności czy osiągnięć członków koła czy klubu. Wizytówki umożliwiają dzieciom, ale i rodzicom dokonanie przeglądu oferty PTTK i SKKT.

Więcej: http://mlodziez.pttk.pl/wizytowki

 

O tym w jaki sposób dokumentować życie koła lub klubu decydują jego członkowie. Ze swej strony zachęcam do utrwalania historii nawet na kilka sposóbowów mozna przecież łączyć tradycyjne i nowoczesne srodki wyrazu.Bibliografia:

Marian Chudy, 1998. Jak pisać Kroniki? (wskazówki metodyczne), Znad Warty. Biuletyn Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK nr 10, czerwiec 1998, s 17-21.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane