Zajęcia wspinaczkowe jako sposób pracy z młodzieżą

Wspinaczka wymaga zaufania do partnera, z którym się wiążemy, a także do własnych umiejętności asekuracyjnych.

Przez ostatnie trzy miesiące ubiegłego roku, Uczniowski Klub Sportowo – Turystyczny „DIABLAK” z Pszczyny organizował m.in. wyjazdy na ściankę wspinaczkową adresowane do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Efektem tej inicjatywy było stworzenie się niewielkiej grupy uczniów zainteresowanych wspinaczką. W 2013 roku „DIABLAK” w miarę możliwości planowana jest systematyczna organizacja zajęć na ściance wspinaczkowej, a także wyjazdów turystycznych.
 
25 stycznia pszczyńska młodzież miała możliwość rozpoczęcia lub kontynuowania szkoleń wspinaczkowych, które realizowane są na ściance wspinaczkowej w Pawłowicach. W trakcie zajęć uczestnicy poznawali i doskonalili podstawowe techniki wspinaczkowe oraz zasady asekuracji. Uczestnicy, którzy pierwszy raz brali udział w zajęciach praktycznie zapoznali się z wymienionym wcześniej zakresem szkolenia. Amatorzy wspinaczki dbali o bezpieczeństwo przede wszystkim partnera na linie, jak i swoje własne. Wspinaczka jest dyscypliną, która wymaga ogromnego zaufania do partnera, z którym się wiążemy a także do własnych umiejętności asekuracyjnych. Wszyscy uczestnicy zdają sobie sprawę z faktu, iż nawet kilkukrotna wizyta na ściance nie czyni z nich wspinaczy a poznane techniki należy rozwijać, udoskonalać i znacznie poszerzać. UKST „DIABLAK” współdziała z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej i jako organizatorzy tych wyjazdów mamy nadzieję, że uda nam się dalej rozbudzać zainteresowanie tą formą aktywności fizycznej wśród młodzieży i częściej organizować wyjazdy do Pawłowic czy Bielska-Białej.
 
Szczegóły dotyczące naszej pracy znajdują się na  stronie Klubu www.skkt-diablak.pszczyna.edu.pl 
 
Opiekunowie
Agnieszka i Artur Wojciechowie

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane