Nowelizacja regulaminu OMTTK PTTK

Prezentujemy regulamin OMTTK PTTK obowiązujący od roku szkolnego 2014/2015.

Rozpoczął się nowy rok szkolny, a z nim kolejna, już XLIII, edycja Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK. Poprzednia edycja odbyła się według zmienionego, po dziesięciu latach obowiązywania, regulaminu. Doświadczenia zebrane przy organizacji XLII edycji OMTTK PTTK zaowocowały kolejnymi poprawkami.

Zmiany wprowadzone do regulaminu są następstwem uwzględnienia propozycji zgłaszanych po eliminacjach wojewódzkich, dyskusji z uczestnikami i opiekunami obecnymi na Finale Centralnym XLII OMTTK PTTK w Barlinku.

Wśród najważniejszych zmian w zapisach regulaminu i załączników znalazło się:

  1. Wydłużenie czasu na przeprowadzenie II etapu Turnieju do 15 kwietnia.
  2. Ustalono zasady wyłaniania zespołów na wolne miejsca w finale centralnym w przypadku, gdy brak jest zgłoszeń w danej kategorii ze wszystkich województw – losowanie spośród zespołów, które zajęły II miejsca w eliminacjach wojewódzkich.
  3. Wprowadzono zapis dotyczący reprezentowania szkoły wyłącznie przez jej uczniów. Uczniowie różnych szkół mogą natomiast reprezentować koła, kluby działające np. przy domach kultury czy przy danej szkole.
  4. Wprowadzono zapis o obowiązku obecności opiekuna zespołu na każdym etapie.
  5. Zmieniono wzór obliczania punktów turniejowych za marsz na orientację. Zmiana polega na tym, że 100 punktów uzyskuje jedynie zespół, który pokonał trasę bezbłędnie. Zwycięstwo, ale z dorobkiem punktów karnych oznacza odpowiednio mniejszą liczbę punktów przeliczeniowych.
  6. Na rowerowym torze przeszkód: wprowadzono nowe przeszkody, dano możliwości modyfikowania wszystkich przeszkód oraz budowania innych przeszkód, pod warunkiem zamieszczenia stosownych zapisów w komunikacie poprzedzającym odpowiedni etap.
  7. Ujednolicono obliczanie punktów za posiadanie odznak turystycznych w klasyfikacji zespołowej i indywidualnej. Zniesiono ograniczenia czasowego przy punktowaniu odznak w klasyfikacji zespołowej.
  8. Wprowadzono zapisu o karze punktowej za niedostarczenie karty zespołu podczas III i IV etapu.
  9. Dokonano poprawek stylistycznych oraz redakcyjnych.

Jako inicjatorzy i organizatorzy kolejnej edycji OMTTK PTTK mamy nadzieję, że prowadzone zmiany spotkają się z przychylnym przyjęciem, ułatwia pracę organizatorów poszczególnych etapów Turnieju i przełożą się na wzrost zainteresowanie naszym przedsięwzięciem.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane