Rok 2019 - Rok Młodych „Z PTTK wspólnym szlakiem”

Na wniosek Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK, Zarząd Główny PTTK na posiedzeniu w dniu 31 października 2018 roku, uchwałą numer 85/XIX/2018 ustanowił rok 2019 „Rokiem Młodych - Z PTTK wspólnym szlakiem”.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane