odznaki

Górska Odznaka Turystyczna PTTK „W góry”

1 stycznia 2016 roku znowelizowany został regulamin Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK, zwanej popularnie GOT-ką. Dzięki tej zmianie również i małoletni turyści (w wieku 5-7 lat) mogą zdobywać punkty na górskich szlakach. Zapraszamy do zapoznania się z wyciągiem z regulaminu.

II. GOT PTTK „W GÓRY”

§ 10. 1. GOT PTTK „W góry” ma zachęcać najmłodszych turystów do uprawiania turystyki górskiej, poznawania polskich gór, a następnie do zdobywania dalszych rodzajów i stopni GOT PTTK.

2. GOT PTTK „W góry” można zdobywać po rozpoczęciu 5. roku życia i do ukończenia 7. roku życia.

§ 11. 1. GOT PTTK „W góry” ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień odznaki, a kolejne jej stopnie nie muszą być zdobywane w bezpośrednio po sobie następujących latach.

2. Przy zdobywaniu GOT PTTK „W góry” należy korzystać z punktacji tras górskich zawartej w wykazie „Tras punktowanych do GOT PTTK”.

3. Ustala się następujące normy punktów koniecznych do zdobycia poszczególnych stopni GOT PTTK „W góry”:

- brązowy 15 punktów;

- srebrny 30 punktów;

- złoty 45 punktów.

Maksymalna norma zaliczana do GOT PTTK „W góry” na dziennej trasie wycieczkowej wynosi 15 punktów.

4. Nadwyżek uzyskanych punktów nie zalicza się na poczet zdobywania kolejnego stopnia odznaki.

5. Nie zalicza się punktów uzyskanych na wycieczkach odbytych tą samą trasą i w tym samym kierunku w toku zdobywania wszystkich trzech stopni GOT PTTK „W góry”.

Cały Regulamin GOT: http://www.ktg.pttk.pl/index.php?mod=news&act=showfull&id=1449249612

got-w-gory

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane