Odznaka Turystyki Pieszej Siedmiomilowe Buty

Ustanowiona została przez Zarząd Główny PTTK na wniosek Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK. Odznakę Siedmiomilowe buty w 2 stopniach można zdobywać od 1 czerwca 1979r.
Powstanie odznaki pieszej dla dzieci wiązało się z dużym zainteresowaniem szkół, w tym nie tylko nauczycieli, ale samej młodzieży do działalności turystycznej i zdobywania odznak turystycznych.

Na „Srebrne Buty” należy uzyskać 30 pkt., wędrówka dzienna nie może przekraczać 8 km
Na „Złote Buty” należy uzyskać 50 pkt., wędrówka dzienna nie może przekraczać 12 km

Warto dodać w przypadku Odznak Turystyki Pieszej (OTP) 1 km = 1 punkt.

Siedmiomilowe Buty Odznaka Turystyki Pieszej - regulamin

Siedmiomilowe Buty

Prezentujemy Regulamin Odznak Turystyki Pieszej,
którego jeden z punktów dotyczy odznaki „Siedmiomilowe Buty”.
Odznakę „Siedmiomilowe Buty” zdobywają dzieci do 10 roku życia.
Popularna OTP zdobywają dzieci od 8 roku życia.

czytaj więcej: Siedmiomilowe Buty Odznaka Turystyki Pieszej - regulamin

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane