Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza

Ma na celu zainteresowanie młodych turystów krajoznawstwem.
Na każdej z wycieczek mijane są różnego typu obiekty krajoznawcze. Odznaka ma za zadanie mobilizować do poznawania historii napotykanych na trasie obiektów i dzielenia się zdobytą wiedzą z kolegami.
W ramach zdobywania odznaki należy odwiedzić m.in.:
- pomniki przyrody, rezerwaty przyrody, parki zabytkowe, parki krajobrazowe, parki narodowe,
- świątynie, dwory, pałace, ruiny zamków i twierdz, kaplice, krzyże pokutne,
- zabytki architektury technicznej: kuźnie, młyny wodne, wiatraki, fabryki,
- miejsca pamięci narodowej: bitew, wydarzeń historycznych, walk i męczeństwa,
- współcześnie wzniesione zakłady przemysłowe, obiekty sportowe, osiedla mieszkaniowe.

Odznakę ustanowiono Uchwałą Prezydium ZG PTTK z dnia 5.05.1965r.
Obecnie obowiązujący regulamin uchwaliła Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK. Zatwierdzony został przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK w 2003 r.

Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza PTTK - regulamin

MOK PTTK

Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza PTTK, pierwszy stopień wtajemniczenia w odkrywanie piękna przyrody, zabytków, kultury. Zaczyna się od poznawania najbliższej okolicy, a poźniej?

czytaj więcej: Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza PTTK - regulamin

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane