Dziecięca Odznaka Narciarska

Powstała aby zachęcać dzieci do uprawiania narciartwa i turystyki narciarskiej.
Dodatkowo uczy systematycznego i mądrego uprawiania turystyki, poznawania kraju ojczystego, rozwijania sprawności fizycznej oraz pozytywnych cech charakteru.
Skierowana jest do dzieci pomiędzy 5 a 10 rokiem życia, uprawiajacych turystykę narciarską.
Odznakę można zdobywać 3 krotnie. Jeden raz w danym sezonie. Kolejne stopnie oznaczone są 1-3 śnieżynkami.
Za popularyzacje odznak narciarskich podobnie jak za opiekę nad weryfikatami odznak odpowiada Komisja Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK, która uchwala regulaminy i wzory odznak, mianuje przodowników turystyki narciarskiej PTTK, powołuje Centralny Referat Weryfikacyjny oraz w miarę potrzeby Terenowe Referaty Weryfikacyjne odznak narciarskich.
Książeczki Narciarza, w których zbiera się potwierdzenia odbycia wędrówek można zakupić w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej (COTG PTTK) w Krakowie.
Narciarskie odznaki turystyczne PTTK może zdobywać każdy kto, po ukończeniu odpowiedniego dla uzyskania każdej odznaki wieku, odbył wycieczki oraz dokonał ich weryfikacji zgodnie z wymogami określonymi niniejszym regulaminem.

Dziecięca Odznaka Narciarska - regulamin

Dziecięca Odznaka Narciarska

Dziecięca Odznaka Narciarska jest elementem systemu narciarskich odznak turystycznych PTTK. Osoby zainteresowane zdobywaniem tej odznaki, zachęcamy do zapoznania się z poniższym regulaminem.

czytaj więcej: Dziecięca Odznaka Narciarska - regulamin

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane