młodzież

Młodzież w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym obecna jest od samego początku istnienia organizacji.
Ruch młodzieżowy rozpoczęto tworzyć już w ramach struktur Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, którego PTTK jest spadkobiercą.

Od wielu lat w ofercie wycieczek, wyjazdów, odznak, czy istniejących struktur znajdują się specjalne przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Z upływem lat tworzone są coraz to nowe propozycje udziału młodych ludzi w życiu Towarzystwa.
Dla wszystkich lubiących wiedzieć więcej.
Dla poszukiwaczy odpowiedzi na pytania takie jak np.: Czym jest PTTK? Jak zbierać odznaki? Co dalej? Jak można zdobyć uprawnienia PTTK? Jak dobrze zorganizować wycieczkę? Przygotowano wiele ciekawych odpowiedzi.
Artykuły promują działalność młodych ludzi w obszarze turystyki i krajoznawstwa.
Jeśli uważasz, że nie poruszony został ważny temat bądź aspekt, napisz artykuł i prześlij go nam. Redakcja jest otwarta na współpracę!

Koncepcja kształcenia kadry w PTTK

Przygotowany w Polskim Towarzystwie Turystyczno Krajoznawczym system kształcenia kadry wyszedł naprzeciw potrzebie podnoszenia i doskonalenie kwalifikacji członków PTTK.
System określa nie tylko wymagania dla szkoleń specjalistycznych Kadry programowej, ale także dla szkoleń podstawowych,
w których mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Towarzystwa. Koncepcje kształcenia Kadr w ramach Towarzystwa
zatwierdził ZG PTTK uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK nr 180/93 z dn. 15.01.1993 r.
W załączniku do uchwały wyżej wymienionej czytamy:
„Kadrę programową PTTK stanowią członkowie Towarzystwa, którzy dobrowolnie przyjęli na siebie obowiązki propagowania idei, celów i zadań Towarzystwa oraz aktywnego,
przyczyniania się do ich realizacji, a także krzewienia krajoznawstwa jako podstawy programowej oraz zdobyli odpowiednią wiedzę fachową i otrzymali odpowiednie uprawnienia nadane im przez Zarząd Główny PTTK”.

czytaj więcej: Koncepcja kształcenia kadry w PTTK

Turystyka podwodna - płetwonurkowanie

KDP_PTTKStopnie płetwonurkowania KDP/CMAS

czytaj więcej: Turystyka podwodna - płetwonurkowanie

Imprezy na Orientacje

Młodzieżowy Przodownik Imprez na Orientację

czytaj więcej: Imprezy na Orientacje

Turystyka kolarska

Odznaka Przodownika Turystyki KolarskiejMłodzieżowy Przodownik Turystyki Kolarskiej

czytaj więcej: Turystyka kolarska

Turystyka piesza

Odznaka Młodzieżowego Przodownika Turystyki PieszejMłodzieżowy Przodownik Turystyki Pieszej

czytaj więcej: Turystyka piesza

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane