Instruktor Krajoznawstwa PTTK?

Kim jest, jaką pełni rolę i dlaczego to uprawnienie jest zdobywane przez nauczycieli?

Kim jest Instruktor Krajoznawstwa?

Jest to turysta, który podczas swych wędrówek zainteresował się krajoznawstwem. Swoje wtajemniczenie rozpoczął od zdobywania odznak krajoznawczych z regionu zamieszkania potem regionów wakacyjnych wojaży.

Zbieranie odznak powiązane jest nierozerwalnie z dokumentowaniem swojej obecności w obiektach. Poznaniem kolejnych miejscowości, czy też zbieraniem materiałów, przewodników i map. Apetyt krajoznawczy rośnie. W końcu rozpoczynają się poszukiwania ciekawych tematów, ich opracowywanie, publikowanie w formie artykułów, notatek w prasie. Przychodzi i czas na Odznakę Krajoznawczą Polski. Poznawani są coraz to nowi ludzie, nowe historie, które po powrocie wplatane są w przygotowywane artykuły i opowieści snute przy ogniskach.
Przychodzi w końcu czas, w którym krajoznawca zaczyna interesować się historią krajoznawczego ruchu, regionu z którego pochodzi. Tak trafia na strony Komisji Krajoznawczej ZG PTTK lub na Instruktora Krajoznawstwa, który pomaga mu przejść kolejne etapy wtajemniczania.

Instruktor Krajoznawstwa jest członkiem kadry programowej PTTK. Sam opracowuje tematy krajoznawcze, poznaje historie ludzi i obiektów. Prowadzi wycieczki, przekazując zgromadzoną przez siebie wiedzę innym. Wskazuje turystom drogę do krajoznawstwa. Pomaga zrozumieć treści krajoznawcze, style w architekturze i historię.

Przygotowano dwa instruktorskie stopnie: pierwszy związany z regionem zamieszkania (Instruktor Krajoznawstwa Regionu – IKR) drugi wyższy, stopień ogólnopolski (Instruktor Krajoznawstwa Polski – IKP), wybitne postacie polskiego krajoznawstwa honoruje się nadając im tytuł Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa – ZIK.

Kto może zostać Instruktorem?

Młody, starszy, student, nauczyciel, ekonomista, mama nawet 12ciorga dzieci, jeśli jest turystką o zacięciu krajoznawczym zrzeszoną w PTTK. Warunkiem jest wzbogacanie własnego krajoznawczego warsztatu np. poprzez poszukiwanie informacji o odwiedzanych regionach, czy też miejscu zamieszkania. Może przydać się tzw. lekkie pióro. 

Podczas swej pracy Opiekunowie SKKT przygotowując trasy wycieczek, rajdów, złazów, obozów studiują literaturę krajoznawczą. Przygotowują materiały wraz z wychowankami o miejscu docelowym wycieczek. Na co dzień podczas wyjazdów pracują nie tylko wychowawczo, ale i krajoznawczo. Wielu z Opiekunów decyduje się na zdobywanie uprawnień Instruktora Krajoznawstwa Regionu, a potem Polski. Może Ty drogi czytelniku zastanawiasz się czy możesz zostać IK PTTK?

Komisja Krajoznawcza ZG PTTK przygotowała szczegółowy profil kandydata, regulamin znajduje się na stronie Komisji.

Jeśli pracujesz krajoznawczo z młodzieżą warto pomyśleć o wzięciu udziału w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym "Poznajemy Ojcowiznę" organizowany jest on od 1990 r do roku 2010 zorganizowano XVIII edycji. Konkurs kończy się rokrocznie w innym miejscu kraju Centralnym Zlotem Laureatów.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane