MOK projekt na cały rok!

Odznaka stanowi ciekawą propozycję dla rozwijania działalności turystyczno-krajoznawczej wśród młodzieży.
Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza (MOK), pomimo że funkcjonuje już kilkadziesiąt lat, dzięki znowelizowanemu regulaminowi sprzyja kołom i klubom prowadzącym działalność krajoznawczo-turystyczną.

MOK to nic trudnego. Odznaka skrojona jest dla kół i klubów. Może stanowić ciekawą propozycje na start. Wprowadza ona bowiem w tajniki zarówno turystyki jak i krajoznawstwa. Odznaka przygotowana została tak by można ją spokojnie zdobywać w ciągu jednego semestru szkolnego (wersja intensywna) lub całego roku szkolnego czy kalendarzowego (wersja standardowa).
Odznakę zdobywa się podczas sześciu wycieczek. Planując wyjazdy i wycieczki warto „zatrudnić” młodzież przy ich organizacji.
Należy pamiętać że nie określono ani dolnego ani górnego limitu wieku osoby która zdobywa odznakę. Nie ma też ograniczenia jeżeli chodzi o rodzaje turystyki kwalifikowanej w trakcie uprawiania których można zdobywać odznakę. Istnieje przez to dobrowolność realizacji odznaki. Trasy wycieczek muszą umożliwiać odwiedzenie m.in. trzech obiektów zabytkowych, muzeum, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego lub narodowego (do wyboru), miejsca pamięci narodowej, obiektu współczesnego.
Wycieczki są okazją do nabycia takich umiejętności jak samodzielne przygotowanie posiłku turystycznego, posługiwanie się mapą, prowadzenie szlakiem turystycznym, przygotowanie informacji o zwiedzanym obiekcie. Opiekun wyjazdu-rajdu powinien stanąć na wysokości zadania i umożliwić młodzieży nabycie wymienionych umiejętności.

Wszystkie działania oraz trasy wycieczki należy wpisać w książeczce-legitymacji odznaki możliwej do pobrania:

Po odbyciu 6 wycieczek odznakę weryfikują oddziały PTTK lub koła i kluby młodzieżowe prowadzące rejestr weryfikacji odznaki. Wręczenie odznak może odbyć się np. podczas uroczystej akademii kończącej rok szkolny, podczas uroczystego zakończenia rajdu itp.

Regulamin odznaki wytycza turystyczno-krajoznawczy kierunek, natomiast sposób osiągnięcia celu zależy od opiekuna. Odznaka stwarza więc pole do popisu. Zachęcamy wszystkie kluby i koła, które w swym programie działalności zdobywają odznakę o nadsyłanie informacji o ich przygodach z MOK, relacji z imprez itp.

MOK to nic trudnego! Nie wierzysz? Sprawdź sam i namów podopiecznych do jej zdobywania!

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane