Czterej muszkieterowie z Owińsk

Kajakiem, pieszo, autobusem lub krajoznawczo, tak na co dzień w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach pracuje się z dziećmi i młodzieżą. Na turystyczne szlaki turystów prowadzą ich opiekunowie-wychowawcy-nauczyciele pracujący w Ośrodku.

Zbysław Kaczmarek – piechur, Mirosław Grzelak – kajakarz, Piotr Wojtylak – kajakarz, Zygmunt Nowicki – krajoznawca od kilku lat prowadzą zajęcia z młodzieżą wykorzystując turystykę. W swej pracy pokonują na co dzień wiele barier, ale głównie wśród tzw. osób zdrowych, a nie dzieci. Do turystyki nadaje się każdy – mawiają. Jest to największa i najlepsza broń edukacyjna pomagająca nam w pracy wśród tak wymagającej publiczności.

Dzięki działalności „Muszkieterów” oraz dużemu zaangażowaniu nauczycieli Ośrodka, młodzież korzysta z bogatej oferty wyjazdów, wyjść, ekspedycji. Przy ośrodku istnieje i działa od wielu lat Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne PTTK „W zasięgu ręki”, afiliowane przy Oddziale PTTK Poznań-Nowe Miasto.
Młodzież czynnie uczestniczy w ruchu krajoznawczym młodzieży szkolnej, zbiera liczne odznaki np. Dziecięcą Odznakę Turystyczną, Odznakę Disney i PTTK „Miki i Donald”, Młodzieżową Odznakę Krajoznawczą.
Choć praca z dziećmi i młodzieżą niedowidzącą lub niewidzącą, posiadającą inne zespoły złożone nie jest łatwa, żaden z nauczycieli nie myśli o zaprzestaniu turystyczno-krajoznawczej edukacji. Wprost przeciwnie – obozy, rajdy piesze, spływy kajakowe, wycieczki autobusowe odbywają się bardzo często i każdy z mieszkańców Ośrodka kilka razy w roku uczestniczy w zajęciach poza murami szkolnymi. Jak pokazuje przykład Ośrodka w Owińskach, warto działać, bo wszystko jest „W zasięgu ręki”.

Za pracę wśród i na rzecz młodzieży Zbysław Kaczmarek, Mirosław Grzelak, Piotr Wojtylak, Zygmunt Nowicki z rąk Prezesa ZG PTTK Lecha Drożdżyńskiego otrzymali wyróżnienie PTTK „Za prace wśród młodzieży” w stopniu srebrnym. Wręczenie odznaczeń odbyło się w Owińskach 17.06.2012 r. podczas  X Rajdu Integracyjnego „Sprawni Inaczej – Bez Barier i Granic”.

Polecane publikacje Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach:

Piotr Wojtylak, Integracja osób niepełnosprawnych wzrokowo w aspekcie rozwoju turystyki kajakowej

Piotr Wojtylak, Turystyka wśród dzieci i młodzieży niewidomej, niedowidzącej i pełnosprawnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci niewidomych w Owińskach

Zbysław Kaczmarek, Znaczenie wycieczek szkolnych w procesie rewalidacji i kształcenia dzieci niewidomych i słabo widzących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane