Przykładowy plan pracy Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego (SKKT) PTTK, szkoła ponadgimnazjalna

 

Plan pracy Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK nr 21 przy I LO w Radzyniu Podlaskim na rok szkolny 2010/2011

Fakty z historii

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK przy I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim zostało założone 17 września 1975 r. i otrzymało numer ewidencyjny 21. Opiekunem Koła został pan mgr Rudolf Probst, nauczyciel biologii i języka niemieckiego, wcześniej dyrektor szkoły i były żołnierz AK.

Koło kontynuowało bogatą tradycję ruchu krajoznawczego w liceum, który w latach 50-tych i 60-tych, do początku lat 70-tych był realizowany przez Szczep Harcerski „Węzeł”. Opiekę nad nim sprawował ś.p. druh Mieczysław Stagrowski, wieloletni nauczyciel języka łacińskiego w liceum, autor pierwszego turystycznego informatora o Radzyniu Podlaskim.
SKKT PTTK nr 21 już na początku swojej działalności odnotowało kilka spektakularnych sukcesów. Członkowie Koła uczestniczyli w Ogólnopolskim Zlocie Turystycznym w Przemyślu (10–13 czerwca 1976 r.). W 1981 roku zajęli I miejsce w eliminacjach wojewódzkich IX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK i reprezentowali województwo bialskopodlaskie na finale centralnych.

Od 1 września 1983 r. do 31 sierpnia 2004 r. funkcję opiekuna SKKT PTTK nr 21 przy Liceum Ogólnokształcącym pełnił pan mgr Tadeusz Pietras, nauczyciel historii i wicedyrektor szkoły. Praca członków SKKT skoncentrowała się na przygotowaniach i udziale w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym PTTK.
SKKT było gospodarzem i współorganizatorem eliminacji oddziałowych oraz eliminacji wojewódzkich OMTTK PTTK. Trzykrotnie drużyny koła zdobywały I miejsce w eliminacjach wojewódzkich i reprezentowały województwo bialskopodlaskie (po reformie administracyjnej w 1998 r., lubelskie) na finale centralnym. Było to w 1989 r. (Pokrzywna), 1998 r. (Szczecin) i 2002 r. (Biłgoraj).

1 września 2004 r. opiekunem SKKT PTTK nr 21 przy I Liceum Ogólnokształcącym został pan mgr Robert Mazurek, nauczyciel wychowania fizycznego, wcześniej uczeń liceum i bardzo aktywny członek Koła.
Nowy opiekun SKKT kontynuował dotychczasowe formy pracy oraz wprowadził wiele nowych pomysłów. Jednym z nich jest organizacja w ferie zimowe imprezy turystyczno-rekreacyjnej pod nazwą „Zima w Mieście”. Pod opieką pana mgr Roberta Mazurka uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim każdego roku uczestniczą w wielu imprezach turystyki kwalifikowanej. Są to Rajd Pamięci Harcerzy Radzyńskich im. Kazimierza Odrzygoździa (wrzesień), Pieszy Rajd Kleebergowski (październik), Radzyńskie Marsze na Orientację „AZYMUCIAK” (listopad), Marsze na Orientację pamięci Doroty i Andrzeja Miąskiewiczów (marzec) oraz Wiosenne Marsze na Orientację „WIOSnO” (kwiecień).
W 2006 roku członkowie SKKT uczestniczyli w spotkaniu ze słynną podróżniczką, Elżbietą Dzikowską. Okazją do spotkania była promocja najnowszej książki pani Elżbiety pod tytułem „Groch i kapusta czyli podróżuj po Polsce”. Z kolei 15 maja 2007 r., na zaproszenie pana mgr Roberta Mazurka, nasze miasto odwiedził Janusz Sapa - redaktor naczelny legendarnego pisma „Poznaj swój kraj”. W ramach tej wizyty odbyły się dwa spotkania. Pierwsze, z młodzieżą radzyńskich szkół, miało miejsce w wypełnionej po brzegi sali kina „Oranżeria”. Drugie, na które zostali zaproszeni nauczyciele, działacze turystyczni oraz opiekunowie Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych, odbyło się w naszej szkole. Plonem wizyty Janusza Sapy była obszerna prezentacja Radzynia na łamach „Poznaj swój kraj”.
Trzy lata z rzędu, tj. w 2007, 2008 i 2009 roku, w następstwie bogatej i wartościowej działalności, Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK nr 21 przy I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim otrzymało, przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Zarząd Główny PTTK, tytuł najaktywniejszego Koła w Polsce.

Praca SKKT stanowi istotny wkład w realizację programu wychowawczego szkoły oraz planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, szczególnie w części dotyczącej wychowania patriotycznego. Są to wyżej wymienione rajdy, które przypominają m.in. ostatnią bitwę wojny obronnej we wrześniu 1939 r., mord harcerzy radzyńskich dokonany przez Niemców w 1940 r. czy ludzi, którzy wnieśli ogromny wkład w rozwój krajoznawstwa i turystyki w środowisku młodzieży szkolnej.
Organizowane i współorganizowane w ostatnim czasie przez SKKT imprezy na orientację stanowią bardzo ciekawą ofertę spędzenia wolnego czasu, będącą alternatywą dla wielu najczęściej mało wartościowych programów telewizyjnych czy nawet dla alkoholu i narkotyków. Udział młodzieży w tak wielu imprezach turystycznych i krajoznawczych, które w większości mają miejsce na terenie Radzynia Podlaskiego i powiatu radzyńskiego to najlepsza okazja do ukazywania bogatej historii i dorobku kulturalnego naszej „Małej Ojczyzny”.
 

Misja SKKT PTTK nr 21 przy I LO w Radzyniu Podlaskim

Misją Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK nr 21 przy I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim jest rozwijanie wśród jego członków oraz innych uczniów szkoły zainteresowań krajoznawczych i turystycznych, zachęcanie do poznawania Polski, jej tradycji, kultury narodowej i przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy.

Cele szczegółowe

• poznawanie obiektów przyrodniczych i dóbr kultury o dużych walorach poznawczych,
• poznawanie Radzynia Podlaskiego i powiatu radzyńskiego,
• kształtowanie postaw patriotycznych,
• kształtowanie nawyków aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły,
• promowanie szkoły w środowisku lokalnym poprzez realizację projektów dostrzeganych w naszej społeczności,
• upowszechnianie informacji o walorach terenu, na którym leży szkoła,
• organizacja wycieczek szkolnych ( pieszych, rowerowych i innych ) oraz aktywne w nich uczestniczenie,
• organizowanie konkursów o tematyce regionalnej,
• redagowanie gazetki ściennej przybliżającej uczniom naszą działalność,
• prowadzenie dokumentacji fotograficznej,
• podtrzymywanie współpracy z Samorządem Szkolnym i innymi organizacjami działającymi w szkole oraz w Radzyniu Podlaskim i powiecie radzyńskim,
• upowszechnianie czytelnictwa, czasopism, wydawnictw oraz stron www o tematyce krajoznawczej i turystycznej,
• wdrażanie do przestrzegania zasad ochrony przyrody, propagowanie zachowań proekologicznych,
• poprawianie sprawności fizycznej, stanu zdrowia, zachęcanie do rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu.

Plan pracy SKKT PTTK nr 21 w roku szkolnym 2010/2011

Lp. Impreza turystyczna, konkurs, spotkanie oraz inna forma działalności turystycznej /Termin realizacji i miejsce /Uwagi

 • 1. VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego/ 10-12 września Olsztyn/ Udział
 • 2. Spotkanie organizacyjne Członków SKKT, (m.in. wybór władz Koła, omówienie planu pracy na rok szkolny 2010/2011)/ 16 września Spotkanie w szkole
 • 3. X Rajd Pamięci Harcerzy Radzyńskich im. Kazimierza ODRZYGOŹDZIA/ 17-18 września Talczyn/ Udział
 • 4. Zorganizowanie zbiorowej prenumeraty „POZNAJ SWÓJ KRAJ”/ wrzesień Rocznik 2010
 • 5. XXXII Pieszy Rajd KLEEBERGOWSKI/ 1-3 października Tchórzew/ Udział
 • 6. Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego PTTK Dzieci i Młodzieży Szkolnej/ 12 października
  Radzyń Podlaski/ Udział, Współorganizacja
 • 7. Szkolny konkurs fotograficzny pod hasłem „CZAS”/ wrzesień-październik (składanie zdjęć do 15 października)/ Nauczyciele
  Geografii
 • 8. XVII Radzyńskie Marsze na Orientację „AZYMUCIAK 2010” ...śladami bohaterskich lotników DYWIZJONU 303/ 19-21 listopada
  Wola Osowińska/  Udział, Współorganizacja
 • 9. Kulig Członków SKKT PTTK nr 21 w 60. rocznicę powstania PTTK/ 17 grudnia Radzyń Podlaski/ Organizacja
 • 10. Eliminacje szkolne II Geograficznego Konkursu Wiedzy o Regionie/ styczeń/ Organizacja
 • 11. VII Zima w Mieście 2011/ 19 stycznia Radzyń Podlaski/ Organizacja, Udział
 • 12. IX Marsze na Orientację pamięci Doroty i Andrzeja Miąskiewiczów/ 11-12 marca Wisznice/ Udział
 • 13. Eliminacje Oddziałowe XXXIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego/ 25 marca, 9 maja
  Radzyń Podlaski/ Udział
 • 14. XVIII Wiosenne Marsze na Orientację „WIOSnO 2011”/ 1-3 kwietnia Sosnówka/ Udział
 • 15. II Rodzinne Marsze na Orientację/ 14 maja Radzyń Podlaski/ Udział, Współorganizacja
 • 16. IX Olimpiada Przedszkolaków 2011/ 27 maja/ Współorganizacja
 • 17. III Zlot Członków i Sympatyków Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK nr 21 przy I LO w Radzyniu Podlaskim/ 28 maja Sitno/ Ognisko turystyczne
 • 18. II Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „POZNAJEMY OJCOWIZNĘ” marzec-czerwiec (składanie prezentacji do 20 maja) Nauczyciele Informatyki
 • 19. VII Szkolna Impreza na Orientację/ 1 czerwca/ Nauczyciele PO
 • 20. XI Zlot Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych PTTK Województwa Lubelskiego/ 4 czerwca Szczebrzeszyn/ Udział
 • 21. 3. Wakacyjna Wędrówka z Kołem „BIAŁKA 2011”/ 24-26 czerwca Białka k. Parczewa/ Rajd rowerowy
 • 22. Zbiórka zużytych baterii cały rok w szkole
 • 23. Gromadzenie literatury (książek, przewodników, map turystycznych, itp.) oraz prasy o tematyce turystyczno-krajoznawczej w ramach Szkolnej Pracowni Krajoznawczej cały rok sala nr 27
 • 24. Konkurs na Najaktywniejszego Członka SKKT PTTK nr 21 przy I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim cały rok patrz szczegółowy regulamin
 • 25. Prowadzenie strony internetowej Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK nr 21 przy I LO w Radzyniu Podlaskim www.skkt21.radzynpodlaski.pttk.pl

Dyrektor Szkoły: mgr Tadeusz Pietras Opiekun Koła: mgr Robert Mazurek

Formy pracy

1. Spotkania w szkole:

 • ORGANIZACYJNE – poświęcone zatwierdzeniu planu pracy oraz wyboru władz koła na najbliższy rok szkolny,
 • POPULARNONAUKOWE – poświęcone przygotowaniu uczniów do konkursów (m.in. do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-KrajoznawczegoPTTK, Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkół  Ponadgimnazjalnych, Geograficznego Konkursu Wiedzy o Regionie)

2. Zajęcia terenowe:

 • WYCIECZKI KRAJOZNAWCZE – rajdy piesze, rowerowe, na orientację, itp.,
 • PRAKTYCZNE – wykorzystujące wiedzę teoretyczną poza szkołą, np. zajęcia z topografii, orientacji w terenie, itp.

Metody pracy

Na spotkaniach w ramach SKKT mają zastosowanie następujące metody pracy:
1. OGLĄDOWE

 • obserwacja bezpośrednia (wycieczki),
 • obserwacja pośrednia (filmy, zdjęcia, plansze).

2. PODAJĄCE

 • pogadanki,
 • prelekcje,
 • instrukcje,
 • elementy wykładu.

3. PRAKTYCZNE

 • orientowanie się w terenie.

4. POSZUKUJĄCE

 • analiza rysunków, wykresów, diagramów, schematów, itp.,
 • posługiwanie się mapą jako źródłem informacji,
 • analiza danych statystycznych,
 • dyskusje dydaktyczne,
 • gry dydaktyczne.

5. KREATYWNE

 • „burza mózgów”.

Osiągnięcia uczniów

W ramach zajęć SKKT PTTK nr 21 uczeń:

 • poznaje własny region, jego historię, gospodarkę i społeczeństwo,
 • pogłębia wiedzę o Polsce, jej walorach i cechach wyróżniających ją spośród innych państw Europy i świata,
 • aktywnie uczestniczy w upowszechnianiu krajoznawstwa na forum szkoły oraz środowiska,
 • kształtuje postawy patriotyczne,
 • uczestnicząc w wycieczkach pogłębia swoja wiedzę o otaczającym go świecie,
 • sprawnie posługuje się mapą, czyta i analizuje wykresy, diagramy, dane statystyczne, itp.,
 • promuje region, w którym mieszka,
 • poprzez aktywne działanie wśród lokalnego społeczeństwa staje się bardziej otwarty i pewny siebie,
 • dba o ochronę środowiska naturalnego,
 • rozwija swoją sprawność fizyczną.

Ewaluacja

1. WEWNĘTRZNA:

 • zorganizowanie konkursu na Najaktywniejszego Członka Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK nr 21 przy I LO w Radzyniu Podlaskim,
 • zorganizowanie przez uczniów III Zlotu Członków i Sympatyków SKKT PTTK nr 21 przy I LO w Radzyniu Podlaskim.

2. ZEWNĘTRZNA:

 • uczestnictwo w konkursach i turniejach krajoznawczych.

W ramach działalności Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK nr 21 przy I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim nie przewiduje się oceniania w takim rozumieniu jak na lekcjach przedmiotowych. Nauczyciel organizuje pracę uczniów i kontroluje ją. Pełni rolę doradcy, motywuje uczniów do działania. Dba o porządek i bezpieczeństwo młodzieży.

Opracowanie: Robert MAZUREK

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane