Przykładowy plan pracy Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego (SKKT) PTTK, gimnazjum

Plan pracy

Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK

"Szlidowsi" przy Gimnazjum nr 52 w Bydgoszczy

w roku szkolnym 2010/2011

Wstęp

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne "Szlidowsi" działa od 10 lat w Zespole Szkół nr 9 w Bydgoszczy. W swoich szeregach skupia młodych miłośników turystyki i krajoznawstwa uczących się w Gimnazjum nr 52. Koło zarejestrowane jest w Oddziale Miejskim im. M. Sydowa w Toruniu. Nasze motto to:

"Uczyć – wędrując, wędrować – ucząc"


W trakcie tych lat uczestniczyliśmy w 166 wycieczkach, rajdach i zlotach turystycznych oraz w 6 obozach wędrownych. Ich plonem było zdobycie 690 odznak turystyki kwalifikowanej oraz krajoznawczych. Trzykrotnie zdobywaliśmy miano najlepszego klubu turystycznego w Polsce na szczeblu gimnazjalnym, w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Zarządu Głównego PTTK. Stale współpracujemy z redakcją "Poznaj Swój Kraj" i "Regional Geographic", na łamach których ukazują się artykuły promujące naszą działalność i walory krajoznawczo-turystyczne oraz piękno woj. kujawsko-pomorskiego.


Opiekunami koła i tymi, którzy zaszczepiają w młodzieży aktywne i zdrowe spędzanie wolnego czasu oraz umiłowanie ojczystego kraju są Marzena Szymielewicz i Marek Bogusz.

HISTORIA DZIAŁALNOŚCI SKKT-PTTK „SZLIDOWSI” (2001-2011)

Rok szkolny Liczba członków Imprezy turystyczne Liczba uczestników Zdobyte odznaki Obozy wędrowne
2001/2002 50 9 175 8 1
2002/2003 70 13 241 13 -
2003/2004 67 14 289 38 1
2004/2005 93 18 347 42 1
2005/2006 78 19 324 77 1
2006/2007 76 18 273 66 1
2007/2008 83 16 235 86 1
2008/2009 91 19 323 142 -
2009/2010 90 16 212 116 -
2010/2011 86 24 343 102 -

CELE DZIAŁANIA

 • Koło działa w oparciu o Statut Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
 • Koło skupia miłośników turystyki i krajoznawstwa w Zespole Szkół nr 9, Gimnazjum nr 52 w Bydgoszczy.
 • Koło budzi i pogłębia umiłowanie kraju ojczystego oraz jego regionów, w tym tzw. "małych ojczyzn".
 • Koło kształtuje postawy patriotyczne poprzez upowszechnianie wiedzy o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju Polski.
 • Koło krzewi kulturę fizyczną przez aktywne i zdrowe spędzanie wolnego czasu.
 • Koło szerzy kulturę turystyki, wykorzystując poznawcze, wypoczynkowe i zdrowotne walory wędrownictwa.
 • Koło aktywnie uczestniczy w ochronie dóbr kultury.
 • Koło szerzy wiedzę ekologiczną inspirując pracę na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego oraz wspiera działania podejmowane w tej dziedzinie.
 • Koło uczy współdziałania w zespole rówieśniczym oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Koło dokumentuje i popularyzuje działalność turystyczno-krajoznawczą wśród uczniów Gimnazjum 52 w Bydgoszczy.

FORMY DZIAŁANIA

1. Wycieczki, rajdy, zloty.
2. Marsze na orientację.
3. Szkolenia w zakresie pierwszej pomocy medycznej.
4. Spotkania z ciekawymi ludźmi.
5. Udział w odczytach, seminariach i wykładach.

EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI

Odbywa się trójstopniowo przez cały rok szkolny:
1. Konkursy wiedzy turystyczno-krajoznawczej w trakcie wycieczek.
2. Klubowe eliminacje wyłaniające drużynę do udziału w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK.
3. Podsumowanie kończące sezon turystyczny (impreza plenerowa):
- udział w wycieczkach,
- zdobyte odznaki turystyczne,
- wyniki konkursów.

PLAN WYCIECZEK W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

 • 1. Łyskowo - Piła Młyn - Rudzki Most - Tuchola (10 września),
 • 2. XL Zlot "Pieczonego Ziemniaka": Głuchowo - Bielczyny - Chełmża (24 września),
 • 3. XIV Rajd "Jestem wolny - kocham siebie": Toruń (1 października),
 • 4. Cekcyn - Gołąbek - Cekcyn (15 października),
 • 5. Sartowice - "Czarcie Góry" - Świecie (22 października),
 • 6. Płutowo - Starogród (11 listopada),
 • 7. Bydgoszcz Fordon - Ostromecko - Bydgoszcz Fordon (25 listopada),
 • 8. XXXVI Rajd Barbórkowy: Toruń (10 grudnia),
 • 9. Tryszczyn - hydroelektrownia „Tryszczyn” - Smukała (7 stycznia),
 • 10. Gądecz - Strzelce Górne – Jarużyn - Bydgoszcz Fordon (21 stycznia),
 • 11. Kcynia – Grocholin - Kcynia (4 lutego),
 • 12. Buszkowo – Byszewo - Koronowo (18 lutego),
 • 13. Wtelno – Osowiec – Kruszyn - Zielonczyn (10 marca),
 • 14. Unisław – Gzin - Dąbrowa Chełmińska (24 marca),
 • 15. Leosia - Głaz „Św. Wojciecha” - Terespol Pomorski (14 kwietnia),
 • 16. Chełmno - Wzgórze "Św. Wawrzyńca" - Kałdus (28 kwietnia),
 • 17. Bydgoszcz - Białe Błota - Bydgoszcz (12 maja),
 • 18. Warlubie – Rulewo - Grupa - Mniszek - Stare Marzy (26 maja),
 • 19. Głuchowo – Chełmża - Głuchowo (14 czerwca),
 • 20. Podsumowanie sezonu turystycznego 2010/11: Gruczno - Chrystkowo - Topolno (23 czerwca).

Podczas wycieczek członkowie SKKT zdobywają głównie trzy odznaki turystycznie. Są to: Odznaka Krajoznawcza Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Odznaka Turystyki Pieszej i Odznaka "Turysta Przyrodnik".

Opracowanie: Marek Bogusz

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane