Konkurs na najaktywniejszego turystę w SKKT

Przykład jak mobilizować uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Cel zachęcenie uczniów do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w wyjazdach rajdach i innych przedsięwzięciach odbywających się w ramach działalności SKKT.

Konkurs trwa przez cały rok szkolny, a rozstrzygniecie i wręczenie nagród odbywa się podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.

W trakcie trwania konkursu oceniane są: systematyczność udziału uczniów w rajdach, zlotach i in., ogólna liczba wycieczek, zdobywanie odznak turystycznych.

Pomysłodawca i organizator:

Irena Janas opiekun SKKT PTTK Tuptusie przy Szkole Podstawowej nr 5 w Gliwicach.

Konkurs organizowany jest od roku szkolnego 2005/2006

Więcej

 

Konkurs na najaktywniejszego turystę SKKT według tej formuły organizowany jest także w woj. zachodniopomorskim w SKKT przy Gimnazjum nr 20 w Szczecinie, opiekunem koła jest Joanna Junka

Więcej

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane