Współzawodnictwo "Wędrujemy" czyli przegląd działalności turystyczno–krajoznawczej szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich na terenie województwa dolnośląskiego

O tym jak oddziały PTTK i PTSM ciekawie promują działalność turystyczno-krajoznawczą dzieci i młodzieży.

Celem przeglądu jest:

 • promowanie działalności turystyczno-krajoznawczej dzieci i młodzieży szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych z powiatów: legnickiego, jaworskiego, złotoryjskiego i m. Legnicy,
 • integrowanie działań turystycznych (krajoznawczych i ekologicznych) w środowisku szkolnym,
 • popularyzowanie wyróżniających się w działalności turystyczno – krajoznawczej i proekologicznej nauczycieli i uczniów,
 • budzenie zainteresowania przyrodą, historią i kulturą własnego środowiska tzw. "małej Ojczyzny", głównie obszaru dorzecza Kaczawy,
 • podejmowanie konkretnych działań na rzecz środowiska, zwłaszcza w Parku Krajobrazowym "Chełmy" i na terenie lasów państwowych (nadleśnictwa Jawor, Legnica, Złotoryja),
 • prezentowanie ofert turystyczno-krajoznawczych PTTK Legnica, Jawor i innych stowarzyszeń oraz instytucji (muzea, ośrodki kultury, biblioteki).

Drużyny biorące udział w przeglądzie mogą mieć maksymalnie 10 osób, punktowana jest tylko 1 drużyna ze szkoły.

Punktacje szczegółową określa regulamin.

Uczestnicy przeglądu oceniani są m.in. (ale nie tylko) za:

 • udział w imprezach turystycznych i krajoznawczych ujętych corocznie w regulaminie,
 • aktywną działalność na rzecz środowiska (działanie proekologiczne),
 • uzyskiwanie kwalifikacji turystycznych począwszy od zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej po uprawnienia organizatora i instruktora turystyki,
 • podejmowanie działań w zrzeszonej formie organizacyjnej – koła, kluby turystyczne PTTK i PTSM
 • uczestnictwo grup szkolnych w zajęciach aktywnej edukacji ekologicznej w CEEiK w Miśliborzu są punktowane 5-20pkt.

Przegląd jest inicjatywą wspólną oddziałów: PTTK Prochowice, PTTK Legnica, PTTK Jawor, PTTK Huta Miedzi Legnica oraz PTSM.

Bliższe informacje dostępne są na stronie internetowej

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane