Konkurs na najciekawszą kronikę wycieczek

Konkurs promujący krajoznawstwo wśród młodzieży, samodzielność i kreatywność.

Cel zachęcenie młodzieży do prowadzenia własnych kronik wyjazdów i wycieczek. Kształtowanie w uczniach samodzielności oraz kreatywności i wrażliwości estetycznej.

Kronikę należy prowadzić przez cały rok szkolny, rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród podczas zakończenia roku szkolnego.

Ocenie podlega m.in. ilość wycieczek, systematyczność prowadzenia kroniki, jej wykonanie

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów SKKT. Uczniowie prowadzą kroniki indywidualnie w trakcie całego roku szkolnego.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w miesiącu czerwcu na apelu podsumowującym działalność SKKT.

Pomysłodawca i organizator:

Irena Janas opiekun SKKT PTTK Tuptusie przy Szkole Podstawowej nr 5 w Gliwicach.

Konkurs organizowany jest od roku szkolnego 2005/2006

Więcej

 

Konkurs na najciekawszą kronikę wycieczek według tej formuły organizowany jest także w woj. zachodniopomorskim w SKKT przy Gimnazjum nr 20 w Szczecinie, opiekunem koła jest Joanna Junka

Więcej

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane