Puchar Komisji Turystyki Pieszej woj. kujawsko-pomorskiego

Pomysły z Grudziądza dla szkół i organizacji młodzieżowych uprawiających turystykę pieszą.

Cel organizacji Pucharu:

  • popularyzacja turystyki pieszej wśród młodzieży szkolnej;
  • poznawanie piękna i historii Polski oraz Grudziądza i regionu.

W zmaganiach uczestniczyć mogą: szkoły, organizacje młodzieżowe, grupy młodzieży wraz z opiekunami.

Współzawodnictwo odbywa się w kategoriach: szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs przeznaczony jest dla szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego

Organizatorem Pucharu jest Wojskowe Koło PTTK "OSeSeK" działające przy Oddziale w Grudziądzu. Nazwa "Puchar Komisji Turystyki Pieszej" jest nazwą zachowaną z czasów gdy rolę Komisji pełniło Wojskowe Koło PTTK "OSeSeK".

Warunki uczestnictwa w Pucharze to m.in. udział w imprezach wyszczególnionych w harmonogramie Pucharu (spis dostępny na stronie osesek.org). Spis ma charakter otwarty możliwe jest zgłaszanie imprez pod warunkiem że zainteresowani mogą w danej imprezie wziąć udział, i nie obowiązują żadne limity.

Do klasyfikacji generalnej zalicza się 8 imprez (w tym maksymalnie dwie na orientację i przynajmniej dwie piesze z największą ilością uzyskanych punktów przez daną jednostkę organizacyjną). Możliwe jest uczestnictwo imprezach organizowanych przez PTTK czy MEN spoza wykazu ale należy przedstawić potwierdzenie od organizatora udziału i ilości uczestników.

Za grupę uznaje się zespół składający z minimum 5 osób

Punktacja obejmuje m.in.: uczestnictwo w imprezie liczba pkt. zależy od ilości osób biorących udział; zdobycia miejsc w konkursach od I do VI; zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej liczba pkt. zależy od stopnia odznaki; punkty uzyskuje się za posiadanie statusu SKKT PTTK.

Konkurs organizowany jest rokrocznie w roku 2011 trwa do 25 listopada.

Harmonogram imprez, klasyfikacja bieżąca Pucharu i bliższe szczegóły znajdują się na stronie www.osesek.org

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane