Wręczenie honorowych wyróżnień „Nauczyciel Kraju Ojczystego” 2017

W dniu 24 października bieżącego roku w historycznym gmachu Ministerstwo Edukacji Narodowej, wybudowanym pod koniec lat trzydziestych ubiegłego wieku dla Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, ocalałym po drugiej wojnie światowej, miała miejsce gala wręczenia honorowego wyróżnienia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Nauczyciel Kraju Ojczystego”.

Ten zaszczytny tytuł Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze przyznaje od roku 2011. Twórcą i pomysłodawcą określenia „Nauczyciel Kraju Ojczystego” był nieżyjący już prof. dr hab. Kazimierz Denek, któremu przed sześcioma latami za całokształt dokonań wręczono to wyróżnienie z numerem pierwszym. Inicjatorem spotkań w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz pomysłodawcą formuły był Andrzej Gordon, ówczesny sekretarz generalny Zarządu Głównego PTTK, medal zaś zaprojektował Włodzimierz Majdewicz. Początkowo miało to być wspólne wyróżnienie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Niestety, nie uzyskano na to zgody. Wystąpiono więc do Ministerstwa Edukacji Narodowej o organizację spotkań w obecnej formule i do tej propozycji Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze spotkało się z życzliwym podejściem najpierw we właściwym departamencie, a następnie wśród ścisłego kierownictwa Ministerstwa.
 
Wyróżnienie „Nauczyciel Kraju Ojczystego” przyznaje Zarząd Główny PTTK raz w roku w uznaniu „szczególnych zasług nauczycieli oraz innych osób prowadzących systematyczną pracę edukacyjno-wychowawczą w środowisku i na rzecz dzieci i młodzieży, mającą na celu upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa”. 
 
W roku 2017 do grona wyróżnionych 216 osób dołączyły 23 osoby. W imieniu Prezesa Zarządu Głównego PTTK tytuł i medal „Nauczyciel Kraju Ojczystego” wręczał w czasie uroczystości Roman Bargieł, wiceprezes Zarządu Głównego PTTK. List gratulacyjny od Ministra Edukacji Narodowej przekazywała poszczególnym wyróżnionym w imieniu pani minister dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN, Joanna Wilewska. W liście pani minister Anna Zalewska złożyła wyrazy uznania „za wkładanie tak wiele wysiłku w codzienną pracę dydaktyczno-wychowawczą, skuteczność w działaniu oraz liczne sukcesy odniesione w pracy z dziećmi i młodzieżą”, bowiem „poprzez krajoznawstwo i turystykę szkolną młodzi ludzie mają niepowtarzalną okazję poznać piękno naszego kraju, uczą się odpowiedzialności, samodzielności oraz kształtują swoje osobowości i postawy”.
Charakterystykę poszczególnych osób uhonorowanych tytułem i medalem Nauczyciel Kraju Ojczystego przedstawiał Paweł Zań, członek Zarządu Głównego PTTK, który uczestniczył w przygotowaniu tych spotkań w Ministerstwie Edukacji Narodowej od początku.
 
Wyróżnieni zostali:
1. Jadwiga Adamska (Opole).
2. Hanna Brange (Tczew).
3. Aleksandra Brunat (Rumia).
4. Dorota Dobrańska (Toruń).
5. Barbara Dukat (Żarnów).
6. Urszula Górniak (Biłgoraj).
7. Jolanta Guzik (Pyzówka).
8. Dariusz Knapski (Skierniewice).
9. Ewa Kowalska (Katowice).
10. Agnieszka Marjańska (Ciechocinek).
11. Maciej Maśliński (Ostrów Wielkopolski).
12. Mirosław Mazur (Kozienice).
13. Zbigniew Rudziński (Gorzów Wielkopolski).
14. Rafał Marcin Socha (Swarzędz).
15. Jan Ślewa (Łódź).
16. Anna Ślusarz (Wołomin).
17. Danuta Świątek (Strachocin).
18. Aneta Tokarska-Wojtasik (Nietulisko Duże).
19. Marek Tonia (Przeworsk).
20. Leszek Warowny (Lublin).
21. Elżbieta Wielgoszewska (Pilchowo). 
 
Dwie osoby spośród wyróżnionych były, niestety, nieobecne – Kazimierz Rosół (Legnica) i Celina Wacława Sordyl (Nowy Targ).
W trakcie prezentacji wyróżnionych przewijały się sekwencje wielorakiej aktywności. To organizatorzy lub współorganizatorzy dla dzieci i młodzieży szkolnej licznych obozów, wycieczek krajoznawczych, rajdów pieszych – nizinnych i górskich, rajdów rowerowych, marszów na orientację, spływów kajakowych w celu kształtowania nawyków uprawiania aktywnych form turystyki, otwierania się na wartości przyrody, kultury i krajobrazu. Padały nazwy turniejów, konkursów i różnych inicjatyw, w które byli i niejednokrotnie nadal są zaangażowani, a wszytko dla dzieci i młodzieży, by pobudzić i rozwinąć chęć do indywidualnego pogłębiania wiadomości o walorach naturalnych i kulturowych różnych miejsc Polski, do poznawania piękna naszego kraju.
Wyróżnienie honorowe „Nauczyciel Kraju Ojczystego” nadaje Zarząd Główny PTTK z inicjatywy własnej lub na wniosek: zarządu oddziału lub jednostki regionalnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego; organu sprawującego nadzór pedagogiczny; organu prowadzącego przedszkole, szkołę lub placówkę oświatową; rektora szkoły wyższej, dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej, a także władzy wykonawczej, zarządu organizacji społecznej lub stowarzyszenia, prowadzących statutową działalność turystyczno-krajoznawczą wśród dzieci i młodzieży. Wnioski opiniowane są przez Radę Programową ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK, a decyzję o nadaniu wyróżnienia podejmuje Kapituła Odznaczeń Zarządu Głównego PTTK.
Redakcja „Gościńca PTTK” życzy wszystkim uhonorowanym tytułem Nauczyciela Kraju Ojczystego, aby w pamięci swoich uczniów i podopiecznych pozostali na zawsze jako niezwykli nauczyciele.
 
„Gościniec PTTK”
 

polecane