Wręczono tytuł i medal Nauczyciel Kraju Ojczystego 2016

Od dnia 19 października 2016 r. mamy już 216 osób wyróżnionych honorowym tytułem „Nauczyciel Kraju Ojczystego”.

W tym dniu do dotychczas wyróżnionych z różnych stron Polski dołączyło 23 osoby od lat wyróżniające się systematyczną pracą edukacyjno-wychowawczą przyczyniającą się do upowszechniania turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży. Tak jak dotychczas uroczystość wręczania tego zaszczytnego wyróżnienia odbyła się w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Wyróżnienia Zarządu Głównego PTTK i list gratulacyjny od Ministerstwa Edukacji Narodowej wręczali wiceminister edukacji Teresa Wargocka oraz prezes Zarządu Głównego PTTK, Roman Bargieł. Sylwetki wyróżnionych osób przedstawiał Henryk Miłoszewski, wiceprezes Zarządu Głównego PTTK. 
 
Wyróżnieni w 2016 roku:
1. Joanna Adamowicz,
2. Marian Antoni Azgier,
3. Bożena Borowska,
4. Artur Ciempa,
5. Bogdan Fałek,
6. Bogusława Grabka,
7. Emilia Grajewska-Banaszak,
8. Waldemar Hejza,
9. Wiesław Indyk,
10. Iwona Jankowiak,
11. Tatiana Kosylak,
12. Dariusz Koszela,
13. Mirosława Kużel,
14. Krzysztof Mieczkowski,
15. Zdzisław Nowocień,
16. Ewa Różańska,
17. Andrzej Rybski,
18. Jacek Seweryn,
19. Anastazja Smagacz,
20. Danuta Urbaniak,
21. Henryk Wilk,
22. Kornelia Witała,
23. Anna Żaczek.
 
W swoim wystąpieniu Teresa Wargocka, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, wyraziła zadowolenie, że na wniosek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „możemy spotkać się w gronie osób mających szczególne zasługi dla upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, które służą rozwojowi polskiej młodzieży”. „Turystyka sprzyja edukacji historycznej, wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży poprzez wędrowanie i tym samym poznawanie zakątków naszego pięknego kraju zarówno miast, miasteczek, jak i wsi” – dodała.
„Cieszymy się, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dostrzega działania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, które ma ponad 140-letnią tradycję w pracy z młodzieżą, ale nie tylko, bo jest to też wychowywanie kolejnych pokoleń również dorosłych obywateli, dorosłych Polaków do umiłowania kraju ojczystego, do czerpania w sposób czynny walorów turystyki i krajoznawstwa realizowanych na terenie Polski” – zaakcentował w swojej wypowiedzi Roman Bargieł, prezes Zarządu Głównego PTTK.
 
Podziękowali również wyróżnionym za prowadzenie młodych osób po naszej pięknej ojczyźnie, za działania, dzięki którym młodzież jest wychowywana w duchu umiłowania do ojczystego kraju, za kształtowanie narodowej tożsamości i za kształtowanie wśród młodzieży nawyków aktywnego uprawiania różnych form turystyki i krajoznawstwa.
 
Warto przypomnieć, że pomysłodawcą określenia „Nauczyciel Kraju Ojczystego” był nieżyjący już prof. dr hab. Kazimierz Denek, któremu wręczono to wyróżnienie z numerem pierwszym w roku 2011 za całokształt jego dokonań.
 
Wyróżnienie nadawane jest na wniosek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego lub jednostek organizacyjnych PTTK.
Liczymy, że grono Nauczycieli Kraju Ojczystego będzie się nadal poszerzało.
 
Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym!
„Gościniec PTTK”
 

polecane