Nowi Nauczyciele Kraju Ojczystego 2014

W środę 15 października 2014 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Tadeusz Sławecki, wspólnie z prezesem Zarządu Głównego PTTK, Romanem Bargiełem, wręczyli nauczycielom i działaczom Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego tytuł i medal „Nauczyciel Kraju Ojczystego”.

Uroczystość odbyła się w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie. Ten zaszczytny tytuł i medal przyznawany jest z inicjatywy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego od roku 2011. 
Zarówno sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Tadeusz Sławecki, jak i prezes Zarządu Głównego PTTK, Roman Bargieł, dziękowali wyróżnionym osobom za zaangażowanie i pracę przyczyniającą się do upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, za to, że poprzez krajoznawstwo i turystykę przybliżają dzieciom i młodzieży piękno naszego kraju i nauczają o kraju.
„Edukacja turystyczno-krajoznawcza odgrywa ważną rolę wychowawczą wśród dzieci i młodzieży, stanowi integralną część wychowania patriotycznego” – podkreślił wiceminister Tadeusz Sławecki.
Zanim przystąpiono do wręczania tytułu i medalu „Nauczyciel Kraju Ojczystego”, wiceminister Tadeusz Sławecki w imieniu Ministra Edukacji Narodowej uhonorował dwoje działaczy Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczeni zostali Lucyna Salij-Pająk z Wojkowic i Stanisław Sikora z Gdańska – wiceprezes Zarządu Głównego PTTK.
 
Dotychczas wyróżnienie honorowe „Nauczyciel Kraju Ojczystego” otrzymało
130 osób z różnych stron Polski. W tym roku do tego grona dołączyło 38 osób:
1. Maria Andrzejewska z Zawadzkiego
2. Wilhelma Barańska z Brzegu
3. Barbara Bogdanowicz z Biłgoraja
4. Joanna Bojanowska z Płocka
5. Zbysław Budzyński ze Świecia
6. Wojciech Charkin z Gdańska
7. Sławomira Czarnecka z Wrześni
8. Krzysztof Czerepowicki z Grudziądza
9. Janusz Flakowicz z Zakliczyna
10. Ewa Gatnar z Radlina
11. Maria Głąb z Mikulic
12. Ks. kan. dr Jerzy Grochowski
13. Jolenta Kowalska z Kalisza
14. Barbara Krajnik z Wiśniewa
15. Halina Krasucka-Byczek z Lublina
16. Jerzy Kudlicki z Otwocka
17. Ewa Kutyła z Radomia
18. Piotr Maciejewski z Kozienic
19. Zofia Makowska z Częstochowy
20. Jan Marciniak z Drawskiego Młyna
21. Leon Okowiński z Sulechowa
22. Zbigniew Orłowski z Mysłowic
23. Henryk Paciej z Opola
24. Tadeusz Piekarek z Pabianic
25. Ryszard Rozenbajgier z Bochni
26. Sabina Sakowicz z Sobiechowa
27. Lucyna Salij-Pająk z Wojkowic
28. Roman Sobera z Łęknicy
29. Antoni Szeklicki z Olsztyna
30. Mariola Treder z Gdańska
31. Roman Trojanowicz z Gorlic
32. Edward Wieczorek z Katowic
33. Zofia Winiarska-Hebenstriet z Nowego Sącza
34. Edward Wiśniewski z Legnicy
35. Ryszard Wrzosek z Gdyni
36. Iwona Zielińska z Jawora
37. Ryszard Ziernicki z Bytomia
38. Mieczysław Woźniak z Poznania.
 
Wraz z tytułem i medalem wiceminister Tadeusz Sławecki Nauczycielom Kraju Ojczystego wręczał również list gratulacyjny w uznaniu szczególnych zasług za pracę edukacyjno-wychowawczą powszechniającą krajoznawstwo i turystykę wśród dzieci i młodzieży.
 

polecane