Nowi Nauczyciele Kraju Ojczystego 2015

Zaszczytne wyróżnienie Nauczyciel Kraju Ojczystego wręczano 20 października 2015 r. kolejnej grupie wspaniałych nauczycieli i wychowawców.

Laureaci spotkali się w historycznym gmachu, wybudowanym pod koniec lat trzydziestych ubiegłego wieku dla Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, w którym dzisiaj mieści się Ministerstwo Edukacji Narodowej. W Sali imienia Anny Radziwiłł – poświęconej zmarłej w 2009 r. długoletniej nauczycielce historii w warszawskich liceach, dyrektorce, podsekretarzowi stanu najpierw w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Szkolnictwa, a później w Ministerstwie Edukacji Narodowej – z ramienia kierownictwa resortu gości powitał zastępca dyrektora Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Jerzy Deneka. Z władz naczelnych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego obecni byli: prezes Zarządu Głównego, Roman Bargieł, oraz wiceprezesi tego Zarządu – Andrzej Gordon i Henryk Miłoszewski. Przybył także przewodniczący Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK, Marek Bogusz.
 
Już po raz czwarty tytułem i medalem „Nauczyciel Kraju Ojczystego” uhonorowani zostali nauczyciele i działacze Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wyróżniający się od lat pracą przyczyniającą się do upowszechniania turystyki i krajoznawstwa. Dziękowano im za to, że poprzez krajoznawstwo i turystykę przybliżają dzieciom i młodzieży piękno naszego kraju i uczą pojmowania Polski.
 
W imieniu Minister Edukacji Narodowej wyróżnionym osobom podziękował Jerzy Deneka. Dziękował za nauczanie historii naszej ojczyzny na tle historii swoich małych ojczyzn, za kształtowanie narodowej tożsamości, za pracę na rzecz wychowania, za kształtowanie wśród dzieci i młodzieży nawyków aktywnego uprawiania różnych form turystyki i krajoznawstwa. 
Roman Bargieł przybyłemu gronu Nauczycieli Kraju Ojczystego przekazał słowa wdzięczności za wszystkie starania, które podejmowali przez wiele lat, za zaangażowanie i pracę przyczyniającą się do upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, za to, że poprzez krajoznawstwo i turystykę przybliżają dzieciom i młodzieży piękno naszego kraju i nauczają o Polsce, a zastępcy dyrektora Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Jerzemu Denece, za współpracę z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym jako „dobremu duchowi” tych spotkań.
 
Charakterystykę poszczególnych osób uhonorowanych tytułem i medalem Nauczyciel Kraju Ojczystego przedstawił Henryk Miłoszewski, wiceprezes Zarządu Głównego PTTK. Wszyscy z nich są propagatorami krajoznawstwa i turystyki wśród dzieci i młodzieży, przez dziesięciolecia popularyzatorami aktywnego uprawiania różnych form turystyki i krajoznawstwa.
Wyróżnienia Zarządu Głównego PTTK i list od sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Tadeusza Sławeckiego, wręczali prezes Zarządu Głównego PTTK, Roman Bargieł, oraz zastępca dyrektora Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Jerzy Deneka. Edukacja turystyczno-krajoznawcza odgrywa ważną rolę wychowawczą wśród dzieci i młodzieży, stanowi integralną część wychowania patriotycznego – podkreślił w swoim liście kierowanym do każdej i każdego z wyróżnionych sekretarz stanu Tadeusz Sławecki, życząc, aby podjęty trud, ciekawe pomysły i wartościowe inicjatywy przyczyniły się do sukcesów i przyniosły wiele radości i zasłużonej satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa.
 
Do dotychczas wyróżnionych honorowym tytułem „Nauczyciel Kraju Ojczystego” 168 osób z różnych stron Polski w tym roku dołączyło 25 osób: 
1. Jolanta Begińska z Kęp
2. Teresa Karasewicz z Torunia
3. Małgorzata Kowalska z Ostrowca Świętokrzyskiego
4. Zofia Król z Ropczyc
5. Luiza Krzemieniewska z Pniew
6. Alicja Opalińska z Olsztyna
7. Aneta Partyka-Mańke z Polic
8. Barbara Wiktorowicz z Opatówka
9. Beata Witek z Legnicy
10. Tadeusz Borkowski z Muszyny
11. Andrzej Czacharowski z Biłgoraja
12. Henryk Gęsior z Gniewkowa
13. Jan Grząka z Krotoszyna
14. Jarosław Janicki z Płocka
15. Edward Kaniewski z Siemianowic Śląskich
16. Krzysztof Kasprzyk ze Starachowic
17. Julian Lewanderski ze Zgłobic
18. Wojciech Pałka z Chrostowej
19. Tadeusz Pomorski z Kozienic
20. Zdzisław Siewiera z Zawadzkiego
21. Edward Storch z Nowego Sącza
22. Robert Strzeszewski z Wałbrzycha
23. Antoni Suchy z Katowic
24. Lech Tota z Częstochowy
25. Marek Ruszczak z Izabelina.
W imieniu redakcji „Gościńca PTTK” gratuluję serdecznie wszystkim wyróżnionym.
 
Elżbieta Matusiak-Gordon
„Gościniec PTTK”
 

polecane