Rok 2010 rokiem Turystyki Wodnej w PTTK

Woda od wieków była dla ludzi ważnym środkiem lokomocji. Dziś coraz rzadziej wykorzystuje się m.in. rzeki do transportu gospodarczego towarów. Wykorzystywana jest jednak coraz powszechniej w turystyce.

 

Wiąże się to z przygotowaniem infrastruktury umożliwiającej wypoczynek na polskich wodach. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze za pośrednictwem Centrum Turystyki Wodnej PTTK, oraz Komisji: Turystyki Kajakowej, Żeglarskiej i Działalności Podwodnej ZG PTTK, przy współpracy z kołami i klubami realizowały uchwałę XVII Walnego Zjazdu PTTK. W roku 2010 postanowiono zwrócić szczególną uwagę na tematykę podróżowania turystów wodniaków.

Obok konferencji, warsztatów, tarów odbyło się wiele imprez popularyzujących wypoczynek nad wodą. Wszelkie informacje znajdują się na stronie Rok Turystyki Wodnej PTTK oraz  Polskie Szlaki Wodne.

Z tematyką wody w turystyce związana była edycja 2010 Konkursu EDEN na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne "Turystyka wodna". Konkurs zainicjowany został przez Komisje Europejską.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane