Rok Szkoły z Pasją

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna Hall, ogłosiła rok szkolny 2011/2012 Rokiem Szkoły z Pasją.

W dniu 25 sierpnia 2011 roku w Gdańskim Domu Organizacji Pozarządowych odbyła się inauguracja Roku Szkoły z Pasją. W uroczystości tej brali udział m.in. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, przedstawiciele organizacji pozarządowych – w tym Stanisław Sikora wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, jednostek samorządu terytorialnego oraz kuratoriów oświaty.

W trakcie spotkania Minister Katarzyna Hall podkreśliła, że szkoła to nie tylko lekcje – to także współpraca z organizacjami pozarządowymi. Uczniowie zaangażowani w realizowane w szkołach projekty poszczególnych organizacji uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych, wolontariatu lub rozwijają pasje i talenty. Szkoła z ciekawą ofertą edukacyjną sprawia, że nauka jest dla uczniów szczególnie pasjonująca.

To właśnie dzięki społecznym partnerom, oferta edukacyjna szkoły jest wzbogacana, co szczególnie podkreśliła Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall. Tak jak i nasze Towarzystwo, szkołę z pasją kreują przede wszystkim ludzie. Dlatego tak ważne w tym roku będzie podkreślanie roli wszystkich osób zaangażowanych w życie placówki oświatowej. Przyjazną i ciekawą szkołę tworzą nie tylko dyrektor i nauczyciele, ale także rodzice i środowisko zewnętrzne, w tym organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego oraz sami uczniowie.

W trakcie uroczystości podpisano list intencyjny w sprawie zawiązania koalicji na rzecz wszechstronnego rozwoju uczniów. Jego sygnatariusze zobowiązali się m.in. do prowadzenia działań mających na celu wzbogacenie oferty szkoły o elementy, dzięki którym dzieci i młodzież uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej i wrażliwości na potrzeby innych, a także rozwijają swoje pasje i talenty.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zgłosiło trzy nasze inicjatywy, realizowane w tym roku w ramach Roku Szkoły z Pasją:
Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy "Poznajmy Ojcowiznę"
Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy
Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krasomówczy


Wszystkie informacje o projekcie będą dostępne na stronie www.szkolazpasja.men.gov.pl

List intencyjny w sprawie zawiązania koalicji na rzecz wszechstronnego rozwoju uczniów.

  • rszp00001
  • rszp00002
  • rszp00003
  • rszp00004
  • rszp00005
  • rszp00006

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane