III Seminarium Turystyka i Krajoznawstwo Osób Niepełnosprawnych, 15-17.06.2012 Owińska

Podróże kształcą, niezależnie od wieku, wzrostu, koloru oczu czy stopnia niepełnosprawności. Turystą jest każdy z nas, czasem częściej, czasem rzadziej, lecz w świecie wielu barier trudniej pięknem otoczenia jest się tak po prostu delektować. Seminarium organizowane przez Oddział PTTK Poznań Nowe Miasto był okazją do zapoznania się z nurtującymi środowisko bieżącymi problemami, było też próbą oceny zmian, jakie zachodzą w naszym społeczeństwie.

Uczestnicy seminarium spotkali się w Owińskach w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych (SOSWDN), motywem przewodnim tegorocznego spotkania były problemy ze wzrokiem w odniesieniu do komfortu i możliwości uprawiania turystyki przez osoby słabo widzące i niewidome.
W wielu referatach przedstawionych podczas sobotniej sesji słychać było pewnego rodzaju irytacje w związku z brakiem zrozumienia potrzeb przez władze administracyjne czy tzw. zdrowych. Osoby ze specjalnymi potrzebami nie walczą o złote góry, a bardzo często o godność np. uprawiania turystyki, podróżowania, przebywania w przestrzeni publicznej. Podjazdy z prawdziwego zdarzenia, a nie karykaturalne rampy dla deskorolkowców, ławki z oparciami, wyraźne i widoczne oznakowanie budynków czy miast, umożliwienie dotykania przedmiotów dla lepszego poznania tematu, lepsze otoczenie dźwiękowe umożliwiające słyszenie i rozumienie sygnałów dźwiękowych.
Do przełomowych osiągnięć ostatnich dwóch lat zaliczono m.in. rosnące jak grzyby po deszczu makiety zabytków, pojawiły się już w Małopolsce, Wrocławiu niedawno także w Poznaniu.

Wśród licznych wystąpień poruszono różnorodną tematykę, głos zabierali nie tylko pracownicy nauki, ale i nauczyciele, społecznicy pracujący na rzecz niepełnosprawnych. W seminarium udział wzięło 90 przedstawicieli różnych środowisk. Byli to nauczyciele, studenci, przedstawiciele władz samorządowych, członkowie różnorodnych fundacji czy firm zajmujących się poruszaną problematyką. W seminarium udział brali także przedstawiciele środowisk turystycznych przedstawiciele PTTK z Poznania - Nowego Miasta, Gniezna, Środy Wlkp. czy Gdańska, Wrocławia brali czynny udział w obradach i debatach. Retorycznie zapytam, czemu tak mało, przecież temat dotyczy każdego z nas, starzejemy się z każdym ułamkiem sekundy?

Wystąpienia referatowe dotyczyły m.in.
- koncepcji turystyki dostępnej, dr. hab. Alina Zajadacz - UAM Poznań
- turystyki osób niepełnosprawnych w świetle Konwencji praw osób niepełnosprawnych i innych aktach prawnych, Katarzyna Heba - Gdańsk
- parku orientacji przestrzennej, potrzeba utworzenia i stopień realizacji zadania, Maria Tomaszewska – SOSWDN
- jak uniwersalnie projektować i udostępniać ośrodki wypoczynkowe i rehabilitacyjne dla niewidomych, dr Marek Wysocki – Politechnika Gdańska
- przystosowania przestrzeni dla osób z dysfunkcją wzroku w Polsce – dobre i złe praktyki, Marek Jakubowski – SOSWDN
- tworzenia makiet zabytków, Dagmara Szymkowiak – Poznań
- turystyki osób niepełnosprawnych w Karkonoszach, Stanisław Szubert – Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Ziemi Jeleniogórskiej
- turystyki w Puszczy Zielonce, Arkadiusz Bednarek – Związek Międzygminny Puszcza Zielonka
- edukacji przyrodniczej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – dolnośląskie doświadczenia, Helena Bęben-Jaworska – Rada ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK
- jak świat widzą dzieci niewidome, Aleksandra Ereńska - Szymańska – PTTK O/Poznań - Nowe Miasto
- wspomagania procesu orientacji przestrzennej niewidomych poprzez stymulację słuchu, Henryk Wereda – SOSWDN

Organizatorzy poza dyskusją i wprowadzeniem do tematu turystyki i krajoznawstwa osób z dysfunkcją wzroku zadbali także o atrakcje dodatkowe. Poza zwiedzeniem klasztoru i kościoła pocysterskiego, w którym mieści się Ośrodek, chętni wzięli udział w zajęciach w muzeum tyflogicznym, gdzie panuje jedna naczelna zasada: Nie bój się dotknąć! Dotknąć można m.in. mapę z 1889 r., która robi wrażenie na wszystkich odwiedzających, w muzeum zgromadzono ok. 300 eksponatów w tym mapy tabliczki, książki, różnorakie opracowania. Wieczorem wspólnie z młodzieżą kibicowano drużynie narodowej lub oddawano się długim wielowątkowym dyskusjom.

Seminarium umiejętnie połączone zostało z X Rajdem Integracyjnym „Sprawni Inaczej – Bez Barier i Granic”, odbył się on w Owińskach, 17 czerwca 2012 r.
W rajdzie udział wzięło 270 osób nie tylko piechurów, ale także kajakarzy i rowerzystów. Wszystkie grupy spotkały się na radowej mecie w Ośrodku w Owińskach gdzie na młodzież czekały różnorodne konkursy sprawnościowe, a na wszystkich rajdowa grochówka. Puchar dla najliczniejszej drużyny rajdowej odebrała młodzież z Owińsk. W rajdzie wziął udział m.in. Prezes ZG PTTK Lech Drożdżyński.

W Ośrodku turystykę wśród młodzieży promują Zbysław Kaczmarek, Mirosław Grzelak, Piotr Wojtylak, Zygmunt Nowicki. Panowie z rąk Prezesa ZG PTTK Lecha Drożdżyńskiego otrzymali w uznaniu wkładu pracy wyróżnienie PTTK „Za prace wśród młodzieży” w stopniu srebrnym.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane