"Każdemu jego Everest - 8848" - odznaka turystyczna dla Was

Odznakę ustanowił w 20 rocznicę pierwszego zimowego wejścia polskiej wyprawy na Mount Everest 8848 m Zarząd Oddziału PTTK „Ziemia Wadowicka” w Wadowicach.

Dnia 29.05.1953r. Mont Everest został zdobyty po raz pierwszy, natomiast 17.02.1980r. jako pierwsza w histor5i polska ekipa zdobyła górę zimą. Aby upamiętnić to wydarzenie w Oddziale w Wadowicach ustanowiona została nietypowa odznaka turystyczna. Zachęcamy wszystkich miłośników górskich wędrówek do zdobywania.

Regulamin Odznaki
"Każdemu jego Everest"

1. Odznaka ma na celu podnoszenie kultury wędrowania, wiedzy i historii turystyki, oraz bezpieczeństwa w górach.
2. Odznaka może być zdobywana w górach Polski i poza granicami, zarówno na szlakach turystycznych, taternickich oraz poza szlakami.
3. Ustala się następujące kategorie odznaki:

  • popularna / srebrno-błękitno-biała / - aby ją zdobyć należy pokonać 8848 m przewyższenia podczas dowolnej ilości wędrówek.
  • brązowa / brązowa / odznaka popularna + 2x8848 = 3X8848 m od początku wędrówek.
  • srebrna /srebrna / odznaka brązowa + 4x8848 = 7X8848 m od początku wędrówek.
  • złota / złota / odznaka srebrna + 7x8848 = 14X8848 m od początku wędrówek.

4. Podczas jednego dnia wędrówki zalicza się różnicę między najwyższym i najniższym punktem w metrach, podczas wędrówki wielodniowej każdy dzień zalicza się osobno, a całość stanowi suma dziennych punktacji.
5. Czas zdobywania poszczególnych stopni jest dowolny.
6. Odznakę przyznaje się na podstawie:

  • książeczka turystyczna podczas zdobywania GOT i innych odznak, w rubryce trasa należy wpisać każdego dnia różnicę przewyższeń w metrach.
  • na dowolnych kartkach zawierających opis trasy, charakterystycznych miejsc, pieczątek ze schronisk, zdjęć z najwyższego punktu trasy. W/w dokumentacja musi zawierać różnicę przewyższeń na każdej trasie oraz sumę przewyższeń.
  • Dopuszcza się inne formy potwierdzenia wycieczki w zależności od inwencji zdobywcy odznaki / ksero książeczki i inne/.

7. Dokumentacje przesyła się na adres PTTK "Ziemia Wadowicka" oś. XX-lecia 1a 34-120 Wadowice.
8. Uprawnionymi do weryfikacji i przyznawania odznak są:

  • Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT PTTK Wadowice.
  • Komisja Młodzieżowa PTTK Wadowice.

9. W/w komisje wystawiają imienne legitymacje potwierdzające zdobycie odznaki.
10. Odznaki można nabyć bezpośrednio lub wysyłkowo w PTTK Wadowice.

Zainteresowany? Bliższe informację oraz aktualny regulamin sprawdź na stronie Oddziału w Wadowicach

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane