Się dzieje! Elbląskie "Spotkania z przyrodą i krajoznawstwem"

Dzięk nim wszyscy ciekawscy Elblążanie poznają Małą Ojczyznę jej historię i atrakcyjne miejsca.

Zaczęło się na początku 2012r, kiedy Oddziałowa Komisja Ochrony Przyrody, Oddziałowa Komisja Krajoznawcza i Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK działające przy Oddziale PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu nawiązały ścisłą współpracę. Zaowocowała ona cyklem comiesięcznych spotkań pn. „Spotkania z przyrodą i krajoznawstwem”.  Odbywają się one w ciągu roku szkolnego, najczęściej w każdą drugą środę miesiąca w RPK lub na terenie miasta w formie spacerów edukacyjnych.

Dotychczas odbyło się  14 spotkań o zróżnicowanej tematyce:
przyrodniczej, jak np. Formy Ochrony Przyrody Wysoczyzny, Żuław Wiślanych, Szlakiem Elbląskich Pomników Przyrody, Skrzydlaci mieszkańcy naszego miasta, Bocian biały - żuławski patriota, Jesienny liść wiele Ci opowie,
krajoznawczej np.: Znane i mniej znane zakątki Ziemi Elbląskiej, Zabytki Żuław Wiślanych z legendą w tle, Park Traugutta, Park Modrzewie – historia i przyroda,
na święta przygotowano spotkanie świątecznie podczas którego młodzież pod okiem naszych opiekunów przygotowywałą anioły. Spotkanie to także poprzedziła prelekcja, przybliżająca przyrodę i krajoznawstwo.
Spotkaniom często towarzyszyły warsztaty (rozpoznawanie drzew i ptaków, bukiety z liści, anioły na choinkę), konkursy (literackie - legenda o kamieniu złotego wina, plastyczne).

Celem spotkań było zapoznanie dzieci i młodzieży z działalnością PTTK, zachęcenie do zwiedzania obiektów i zbierania odznaki Turysta Przyrodnik i regionalnych odznak krajoznawczych, jak również przyciągnięcie do Regionalnej Pracowni Krajoznawczej. Przez blisko półtora roku naszych spotkań przewinęło się blisko 500 osób – dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów, liceów z terenu Elbląga i Gronowa Górnego, w tym 40 nauczycieli. Dzięki takiej współpracy udało się stworzyć grono ściśle z nami współpracując, spotykające się niemal na każdym spotkaniu, to cieszy nas najbardziej. Staramy się aby tematyka spotkań była ciekawa i prezentowała walory naszego miasta, regionu zarówno w dziedzinie historii jak i przyrody.

Spotkania prowadzą członkowie kadry programowej Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu Jolanta Bulak i Jolanta Kałabun, Jolanta Zielińska, Leszek Marcinkowski, Barbara Krajnik przy pomocy kolegów i koleżanek z Oddziału.

Po wakacjach znów zaczynamy! Będą nowe spotkania, pomysły, wszystko po to by zaszczepić w młodych ludziach miłość do przyrody i historii oraz poczucie dumy ze swojego miasta, regionu i kraju.

 

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane