IV Szkolenie Młodzieżowych Liderów Turystyki, Barlinek 2014

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w dniach od 29 maja do 1 czerwca 2014 r. w Barlinku (woj. zachodniopomorskie), przygotowuje nowatorskie szkolenie z zakresu kompetencji turystycznych, adresowane do osób w wieku 18-35 lat.
Przewidziane jest przeszkolenie 45 osób.
Kurs organizowany jest w ramach IV Ogólnopolskiego Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Szkolenie młodzieżowych liderów turystyki ma na celu integrację i dokształcenie najaktywniejszej młodzieży z całego kraju w zakresie kompetencji turystycznych. Przygotowanie do przejścia z poziomu uczestnika imprez do samodzielnego ich organizowania.

Przedsięwzięcie kierujemy do osób pełnoletnich, zainteresowanych przygotowywaniem imprez turystycznych, rajdów, zlotów. Szkolenie przeznaczone jest dla tych, którzy przygodę z turystyką i organizacją imprez już rozpoczęli, chcą rozwinąć swoje umiejętności, mają ochotę poznać innych młodych rówieśników, którzy realizują swoje turystyczne pasje. Forum rozumiemy również jako miejsce i czas, na rozmowy o tym jak widzimy współczesną turystykę w jej aspekcie społecznym.

Szkolenie będzie okazją do nieformalnych spotkań, rozmów, wymiany poglądów pomiędzy osobami dla których turystyka jest pasją i sposobem na życie. Forum to także miejsce na dyskusję uczestników zaczynających turystyczną działalność, z osobami starszymi bardziej doświadczonymi.

Uczestnicy każdej z poprzednich edycji w ankietach ewaluacyjnych mieli możliwość wypowiedzenia się, co im się podobało, czego brakowało, a co by zmienili. Program obecnego szkolenia rozbudowywany jest o elementy sugerowane przez uczestników, czy też wynikające ze zmian otaczającej nasz rzeczywistości.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty zakwaterowania, wyżywienia, materiałów szkoleniowych dla zakwalifikowanych kandydatów pokrywają organizatorzy. Koszt dojazdu do Barlinka i powrót pokrywają jednostki delegujące lub uczestnicy.

Tematyka zajęć i warsztatów, to m.in.:

Z kompasem czy GPS-em?

Zajęcia mające na celu rozwój umiejętności orientacji w terenie zarówno wykorzystując kompas, mapę jak i GPS. W ramach szkolenia odbędą się:

 • Zajęcia z terenoznawstwa
 • Zajęcia w terenie dzienne/nocne
 • Zajęcia Nordic Walking
 • GPS dla opornych, podstawy obsługi urządzeń systemu GPS
 • Zajęcia terenowe z wykorzystaniem urządzeń systemu GPS
 • Geocaching dla każdego

Na szlaku i w mieście

Zajęcia dotyczące organizacji imprez zarówno w teorii jak i praktyce.

 • Aspekty prawne organizacji imprez turystycznych teoria kontra praktyka
 • Jak zorganizować zlot, rajd, wycieczkę. Podstawowe aspekty organizacyjne
 • Zajęcia psychologiczne, przewodzenie grupie, sytuacje konfliktowe

Wybierz dobrze: Pomóż!

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy na szlaku.

 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

NGO, trzeci sektor?

 • Podstawy funkcjonowania sektora organizacji pozarządowych
 • Z PTTK na szlaku, przykład organizacji pozarządowej działającej w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
  • Prezentacja oferty, odznaki, szlaki, obiekty
  • Kadra PTTK, co to i po co to…
  • Strona www.mlodziez.pttk.pl
  • PTTK dla młodzieży szkolnej (konkursy, SKKT), akademickiej
 • Finansowanie marzeń, pozyskiwanie środków na działalność

 

Profil absolwenta szkolenia

Udział w szkoleniu pozwoli ci na:

 • zapoznanie się z ofertą PTTK skierowaną do młodzieży
 • uzyskanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, potwierdzonej certyfikatem
 • uzyskanie umiejętności orientacji w terenie przy pomocy kompasu i mapy, urządzeń GPS
 • uzyskanie orientacji w przepisach regulujących organizację wyjazdów, wycieczek, wypoczynku
 • uzyskanie umiejętności organizacji wycieczek, wyjazdów, zlotów

Uczestnik otrzyma:

 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy
 • materiały szkoleniowe

Program szkolenia:

 • warsztaty, wykłady, zajęcia praktyczne. Łącznie minimum 24 godziny intensywnych zajęć.
 • spotkania nieformalne, integracyjne
 • czas na rekreację

Trenerzy/szkoleniowcy

Szkolenie poprowadzą doświadczenie członkowie PTTK, kadra programowa Towarzystwa jak również specjalistyczne firmy zewnętrzne.

 

Jak było na poprzednich szkoleniach?

Zerknij do wypowiedzi ich uczestników!
2013
Justyna Andrulewicz, Wspomnienia z Szkolenia MLT 2013
Zofia Fiałkiewicz, Szkolenie Młodzieżowych Liderów - Polecam!
Alicja Gronek, Liderowanie w Elblągu
Adrianna Bartnicka, Liderka 2013 o szkoleniu
Marcin Klemenski, III Ogólnopolskie Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki Elbląg 2013

2010
Szymon Puchała, Wspomnienia z II Szkolenia Młodzieżowych Liderów Turystyki
Justyna Sączawa, Wspomnienia z II Szkolenia Młodzieżowych Liderów Turystyki

2009
Rafał Adametz, I Ogólnopolskie Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki
 

Uczestnicy szkolenia zostaną wyłonieni spośród osób które nadeślą ankiety osobowe wraz z listem rekomendujący (np. opinią z Oddziału PTTK). Pierwszeństwo w naborze mają osoby będące członkami PTTK.

Wypełnione ankiety należy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.   w dwóch wersjach:

 1. edytowalny plik .doc, z nazwą w formacie nazwisko_imie(kandydata).doc
 2. zeskanowany podpisany wydruk wypełnionej ankiety

UWAGA. Są jeszcze miejca, zachecamy do nadsyłania zgłoszeń.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu szkolenia (otrzymają go osoby zakwalifikowane) oraz udziału we wszystkich zajęciach przewidzianych programem (ramowy program w załączeniu).

Informacje związane ze szkoleniem, publikowane będą w dziale strony OMTTK PTTK Barlinek 2014: http://mlodziez.pttk.pl/dla-was/konkursy/omttk-pttk/2014-barlinek

Informacji dotyczących przedsięwzięcia udziela Paweł Zań, koordynator szkolenia z ramienia PTTK. Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , tel. +48 22 826 22 51, wew. 121.


Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane