Zmarła Helena Cieślak

Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci Koleżanki Heleny Cieślak, osoby całym sercem oddanej misji Towarzystwa, Członka Honorowego PTTK.

Helena CieślakHelenka była pedagogiem z długoletnim stażem, wychowawcą, organizatorem działalności turystyczno-krajoznawczej dla dzieci i młodzieży. W trakcie pracy zawodowej a także na emeryturze aktywnie działała w Oddziale Kujawskim PTTK we Włocławku (którego była długoletnim wiceprezesem ds. programowych) w strukturach wojewódzkich a także na szczeblu centralnym PTTK. Przez ponad 20 lat, do roku 2001 była członkiem Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK. To z jej inicjatywy powstał Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”. Jest autorką regulaminu tego konkursu. Nieprzerwanie przez wszystkie XVII edycji zasiadała w jury szczebla ogólnopolskiego konkursu. Organizowała niejednokrotnie eliminacje oddziałowe i wojewódzkie poszczególnych konkursów kierowanych do dzieci i młodzieży. Dwukrotnie z jej inicjatywy i z ogromnym jej zaangażowaniem we Włocławku miał miejsce Centralny Zlot Laureatów Konkursu „Poznajmy Ojcowiznę”. Jest współautorką regulaminu Odznaki Krajoznawczej Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz autorką odznaki „Mały Krajoznawca okolic Włocławka”.

Pracowała również z osobami dorosłymi – była organizatorką warsztatów i kursów dla nauczycieli, dotyczących organizowania wycieczek, obozów i zajęć krajoznawczych w szkołach. Przez całe życie angażowała się w działalność innych organizacji: Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Towarzystwa Miłośników Włocławka. Ostatnio wykładała na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Jeszcze trzy tygodnie temu osobiście przywiozła do Warszawy prace z eliminacji wojewódzkich. Odeszła nagle i niespodziewanie w wieku 76 lat.

Helenkę poznałem właśnie podczas jednej z edycji konkursu „Poznajemy Ojcowiznę” kiedy byłem jeszcze jego uczestnikiem. Później przez 10 edycji miałem ogromną przyjemność wspólnie z nią oceniać prace na szczeblu centralnym, sporządzać protokół, spotykać się na zlotach laureatów. Zawsze mogłem liczyć na pomoc Helenki, jej niezwykle cenne rady. Była osobą o wielkim sercu, niezwykle ciepłą i sympatyczną. W tym tygodniu znów mieliśmy się spotkać i wspólnie czytać i oceniać prace zgłoszone na etap centralny tegorocznej edycji konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”.

Paweł Zań

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane